Καππάρεις

[νησίδες] Κάππαρεις

Geotag Icon Show on map

(2:542)

“Καὶ δὲν ἦτο τοῦ τυχόντος πρωτοπείρου νὰ δώσῃ «βουτιὰ» ἢ καὶ «παλούκια» ἀπὸ τὸν Μύτικα καὶ ἀπὸ τοὺς δύο Καππάρεις.”

(Απόσπασμα από το “Βαρδιάνος στα Σπόρκα”)