General info and requests: info@akouse.gr
Submission forms: wfae2011@akouse.gr
Registration forms: wfae2011reg@akouse.gr
 


  
                    

ORGANIZING COMMITTEE

Ioanna Etmektsoglou
Andreas Mniestris
Katerina Tzedaki
Evangelia Drakou
Kimon Papadimitriou
Theodore Lotis
Zoe Dionissiou
Lena Kokkinomilioti
Dionyssis Batjakis
Filippos Theoharidis
John Kyriakoulis
Despina Pagoni
Kostas Stratoudakis
Alexandra Theogianni
Chrisoula Alexandraki