Υποψηφιότητες για την εκλογή Δ.Σ. του ΕΕΑΟ, 2014

Τα υποψήφια μέλη για τις εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Α.Ο.  είναι:
  1. Ιωάννα Ετμεκτζόγλου
  2. Κατερινα Τζεδάκη
  3. Κώστας Παπαρρηγόπουλος
  4. Κίμων Παπαδημητρίου
  5. Ανδρέας Μνιέστρης
  6. Αλεξάνδρα Θεογιάννη
  7. Γιάννης Ζάννος
Ιωάννης Ζάννος
Γραμματέας
Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.