Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας

Τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας βρίσκονται αναρτημένα, σαν ελεύθερο eBook, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου <https://akousedu.wordpress.com>.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που συμμετείχαν στη συγγραφή αυτού του τόμου, τόσο για την ποιότητα των κειμένων, όσο και για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου,

Κώστας Παπαρρηγόπουλος, Ιωάννα Ετμεκτσόγλου

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.