Απολογισμός Δράσεων 2012-13

Τον Μάιο του 2012, η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας (ΕΕΑΟ) πραγματοποίησε τη γενική της συνέλευση και τις εκλογές του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΔΣ). Το νέο ΔΣ προσανατολίζεται στην αύξηση των μελών της ΕΕΑΟ και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σχετικά με το πεδίο της Ακουστικής Οικολογίας και την συσχέτισή της με την ποιότητα της διαβίωσης και την βιωσιμότητα στις ελληνικές πόλεις και στην ύπαιθρο.

Αυτή τη χρονιά, τα παιδαγωγικά σεργαστήρια για παιδιά, νέους και το ευρύ κοινό είχαν δυο κύρια θέματα με τις αντίστοιχες οικολογικές, ψυχολογικές και αισθητικές τους προεκτάσεις: 1. Κατάδυση στους Ήχους του Ωκεανού και 2. παιχνίδια με το League of Legends και τα Τραγούδια των Πουλιών..

Στο ακαδημαϊκό και πολιτιστικό “μέτωπο”, τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΑΟ (Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Κατερίνα Τζεδάκη, Γιάννης Ζάννος, Κίμων Παπαδημητρίου, Κώστας Παπαρρηγοπούλος) και ο σύμβουλος και εκπρόσωπος του WFAE (Ανδρέας Μνιέστρης) δημοσίευσαν εργασίες, συντόνισαν εργαστήρια ή παρουσίασαν τα μουσικά τους έργα σε μια σειρά διεθνών εκδηλώσεων σχετικών με την Ακουστική Οικολογία:
The Global Composition conference in Dieburg, Germany (May 2012),
The Listening Cities Project (Florence, Italy; Vienna, Austria; Salford, UK; Lyon, France; Corfu, Greece).
Music and Ecologies of Sound conference at Université de Paris 8, France

Επίσης σχεδιάζεται η συμμετοχή και η εκπροσώπηση της ΕΕΑΟ στο διεθνές συνέδριο “EchoPolis”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2013 και στο οποίο η ΕΕΑΟ θα είναι επίσημος συνεργάτης της διοργάνωσης.

Αυτό το διάστημα στις εργασίες που έχει αναλάβει η ΕΕΑΟ, περιλαμβάνεται η μετάφραση και η δημοσίευση στην ελληνική γλώσσα του βιβλίου του Murray Schafer “The Soundscape: Our sonic environment and the tuning of the World” (“Ηχοτοπίο: Το ηχητικό μας περιβάλλον και η εναρμόνιση του Κόσμου”) καθώς και η προετοιμασία για την υποβολή μιας ερευνητικής πρότασης για τη διαχείριση του θορύβου και τη συσχέτισή του με τον τουρισμό.

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.