Ομάδα 10 – Μπουρμέτσικα Σ., Ντάνη Ε., Σαξώνη Θ.

Καταγραφή των χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ.

Μπουρμέτσικα Σταυρούλα, Ντάνη Ευαγγελία, Σαξώνη Θεοδώρα

Περιγραφή

Είναι  Τετάρτη στις 12 μ.μ. στο πάρκινγκ, που βρίσκεται σε αστική περιοχή, κοντά στο Κτίριο Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ. Οι βασικοί ήχοι που ακούγονται είναι οι ομιλίες που προέρχονται από το κυλικείο της Νομικής Σχολής, βρίσκεται στο πίσω μέρος όπου έχουμε στηθεί, και ο δρόμος που περνάει από μπροστά μας με τα αμάξια και τα μηχανάκια που τον διασχίζουν. Κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο περνάει γρήγορα από τον δρόμο. Μηχανές περνούν κατά διαστήματα το δρόμο. Οι άνθρωποι περνούν από μπροστά βηματίζοντας, σε συνδυασμό με ομιλία. Το ηχητικό υπόβαθρο ήταν ανθρώπινης και μηχανικής προέλευσης (ομιλίες, δρόμος) ενώ οι “ήχοι πρωταγωνιστές” (ήχοι επιφανείας) ήταν κυρίως από μηχανικές λειτουργίες (αυτοκίνητα, μηχανές) και ανθρώπινες ομιλίες και σε μικρότερο βαθμό από τις μηχανικές δραστηριότητες (μετακινήσεις με αυτοκίνητο και μηχανή).

Ψηφιακά Αρχεία:

Αρχείο ηχομέτρησης (csv):

Ομάδα-10-DecibelData

Αρχείο ηχογράφησης (wav):

Ομάδα-10-RECORD

Έντυπο καταγραφής μετρήσεων (xls):

Ομάδα-10-WORKSHEET

Αρχείο εντοπισμού τοποθεσίας (kml)

Χαρτογράφηση

Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας μας ζητήθηκε να γίνει η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων όλων των ομάδων, η οποία θα απεικονίζει τη διασπορά της έντασης των ήχων επιφάνειας. Στο χάρτη αυτό, παρατηρείται μια αυξημένη ένταση στο χώρο μπροστά από την κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ (ομάδα 9) αλλά και μπροστά από τον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου (ομάδα 5). Όσων αφορά τη θέση μελέτης της ομάδας μας, δηλαδή το χώρο έξω από το κυλικείο της Νομικής Σχολής, παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή τιμή έντασης. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνονται και οι περιοχές γύρω από την Πολυτεχνική Σχολή, και το ΑΧΕΠΑ.