Ομάδα 3

“Αποτύπωση και Χαρτογράφηση Χαρακτηριστικών του Ακουστικού Περιβάλλοντος”

Μέλη: Καραμήτσου Γεωργία , Παναγιωτίδου Ιωάννα

Περιγραφή Ηχοτοπίου

Είναι μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στα αριστερά της κεντρικής πύλης της Πολυτεχνικής Σχολής. Μια σιδερένια περίφραξη χωρίζει το χώρο αυτό από το δρόμο της Εγνατίας. Ο βασικός ήχος που ακούγεται συνεχώς είναι από τα οχήματα που κινούνται επάνω στο δρόμο αυτό, με μικρότερη κίνηση να προέρχεται από τον κάθετο στην Εγνατία δρόμο εντός του Πανεπιστημίου. Μικρά πουλιά τιτιβίζουν στα γύρω δέντρα που δεν είναι πυκνά. Κάποια στιγμή ένα αυτοκίνητο παρκάρει στο χώρο στάθμευσης αλλά σε μακρινή απόσταση από το σημείο τοποθέτησής μας προς καταγραφή και ακούγεται η κόρνα. Οι περαστικοί, φοιτητές και εργαζόμενοι περνούν με γρήγορο βήμα, κάποιες φορές ισχυρής έντασης καθώς στεκόμαστε κοντά στο πέρασμα που οδηγεί στην είσοδο της κεντρικής πύλης. Το ηχητικό υπόβαθρο ήταν μηχανικής προέλευσης (αυτοκίνητα σε δρόμο) και ήχοι πουλιών ενώ οι “ήχοι πρωταγωνιστές” (ήχοι επιφανείας) προέρχονται κυρίως από ανθρώπινες ομιλίες και βήματα. Τέλος ηχητικό ορόσημο θεωρείτε η κόρνα.

Έντυπο καταγραφής – προετοιμασίας δεδομένων:entypo_katagrafis

 Φύλλο επεξεργασίας δεδομένων: omada_3_katagrafi

δεδομένa ηχομέτρησης: decibeldata_omada_3

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος στη θέση καταγραφής: %ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%8c%ce%b4%ce%bf%cf%85-%cf%80

[ΟΔΗΓΙΕΣ: Δημιουργήστε έναν ή περισσότερους χάρτες που να αποδίδουν τα χαρακτηριστικά του ακουστικού περιβάλλοντος και αποθηκεύστε τους ως αρχεία εικόνας. Για ανάρτηση πιέστε το “Add Media > Upload Files” και στη συνέχεια επιλέξτε το αρχείο και πιέστε “Insert into Page”. Επεξεργαστείτε κατάλληλα το κείμενο παρουσίασης των χαρτών και συμπεριλάβετε επεξήγηση των εικόνων χρησιμοποιώντας αναφορές για τα δεδομένα υποβάθρου και το λογισμικό (παρακάτω βλέπετε ενδεικτικό παράδειγμα)]

Χαρτογράφηση

Για την χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του ακουστικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν οι περιγραφικές ιδιότητες δέκα θέσεων (Α1 – Α4 και Β1 – Β6). Αρχικά δημιουργήθηκε μια σειρά χαρτών έντασης (HeatMap), ένας για κάθε κατηγορία προέλευσης, που αποδίδουν την συμμετοχή των γεωφυσικών, βιολογικών, ανθρώπινων και μηχανικών ήχων στη διαμόρφωση του ηχοτοπίου. Με αποχρώσεις του μπλε, πράσινου, πορτοκαλί και κόκκινου αποδόθηκαν οι αντιλαμβανόμενες εντάσεις των ήχων γεωφυσικής, βιολογικής, ανθρώπινης και μηχανικής προέλευσης αντιστοίχως.

Representation of the perceived intensities from geophysical (blue), biological (green), human (orange) and machine sounds / Αναπαράσταση των αντιλαμβανόμενων εντάσεων γεψφυσικών (μπλε), βιολογικών (πράσινο), ανθρώπινων (πορτοκαλί) και μηχανικών (κόκκινο) ήχων.
Σειρά χαρτών για την απόδοση των εντάσεων ήχων γεωφυσικής (με μπλε), βιολογικής (με πράσινο), ανθρώπινης (με πορτοκαλί) και μηχανικής (με κόκκινο) προέλευσης στην πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

Κατόπιν δημιουργήθηκε ένας χάρτης χωρικών διακυμάνσεων των τιμών του δείκτη πιστότητας για την περιοχή μελέτης. Ο υπολογισμός τιμών στις ενδιάμεσες θέσεις έγινε με τη διαδικασία παρεμβολής (με βάρη αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου της απόστασης). Για το εύρος των τιμών που προέκυψαν (0,40 – 2,50) χρησιμοποιήθηκε χρωματική διαβάθμιση από το σκούρο γκρι (για τις μικρότερες τιμές) μέχρι το έντονο κόκκινο (για τις μεγαλύτερες τιμές) και το διάφανο λευκό για τις τιμές ίσες με την μονάδα.

Διακυμάνσεις των τιμών του δείκτη πιστότητας του ακουστικού περιβάλλοντος (στις θέσεις με αποχρώσεις του κόκκινου κυριαρχούν ήχοι προσκηνίου και του γκρι ήχοι υποβάθρου)
Διακυμάνσεις των τιμών του δείκτη πιστότητας του ακουστικού περιβάλλοντος (στις θέσεις με αποχρώσεις του κόκκινου κυριαρχούν ήχοι προσκηνίου και του γκρι ήχοι υποβάθρου) στη πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

Για το υπόβαθρο της περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του OpenStreetMap. Ως περιβάλλον για την επεξεργασία των δεδομένων (γεωαναφορά, ομογενοποίηση, στατιστική επεξεργασία) και για την χαρτογραφική οπτικοποίηση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Quantum GIS.

[ΟΔΗΓΙΕΣ: Σχολιάστε τους χάρτες που δημιουργήσατε και διατυπώστε τα συμπεράσματά σας σε σχέση με την θέση καταγραφής της ομάδας σας (παρακάτω βλέπετε ενδεικτικά παραδείγματα)]

Συμπεράσματα

Από την σειρά χαρτών φαίνεται ότι οι ήχοι βιολογικής και ανθρώπινης προέλευσης κυριαρχούν στις θέσεις Α1, Α3, Α4 (χώρος πρασίνου με δένδρα όπου κινείται – συναθροίζεται προσωπικό και φοιτητές του ΑΠΘ) και ότι ήχοι μηχανικής προέλευσης εντοπίζονται σε όλες τις θέσεις, με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση, καθώς η περιοχή μελέτης περιβάλλεται από κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης όπου κινούνται διάφορα οχήματα.

Στον τελευταίο χάρτη φαίνεται ότι στις θέσεις Β5 και Β6 που βρίσκονται κοντά στην συμβολή των οδών Εγνατία και Γ’ Σεπτεμβρίου κυριαρχούν οι ήχοι υποβάθρου (από τους παρακείμενους δρόμους), ενώ στις θέσεις Α2, Β2 και Β3 κυριαρχούν οι ήχοι προσκηνίου (από διερχόμενους ή παρευρισκόμενους στο κτίριο διοίκησης, την βιβλιοθήκη και το πολυτεχνείο του ΑΠΘ).