Ομάδα 11 2016 Δαρδαβέσης-Λάμπρου-Τσαγκαρλής

Θέμα

Καταγραφή Χαρακτηριστικών Ηχοτοπίου

  • Δαρδαβέσης Ιωάννης
  • Λάμπρου Δημήτριος
  • Τσαγκαρλής Δημήτριος

Περιγραφή

Είναι μεσημέρι, η ώρα 12:00,βρισκόμαστε στην γωνία του νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α. προς την πλευρά της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., πάνω από τον κεντρικό δρόμο (Εγνατία οδός). Ο βασικός ήχος που ακούγεται συνεχώς είναι από την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων, έτσι αυτός αποτελεί τον ήχο υποβάθρου της καταγραφής μας. Κατά τα πέντε λεπτά καταγραφής των δεδομένων μας έγινε αντιληπτό και το περπάτημα των πεζών οι οποίοι μετακινούνταν για να κατευθυνθούν εντός είτε εκτός του πανεπιστημιακού χώρου. Σε κάποιες περιπτώσεις συνοδευόταν από ομιλίες. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια μηχανή του γκαζόν. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων αυτοκίνητα και μηχανάκια μπαινόβγαιναν στο χώρο στάθμευσης. Το ηχητικό υπόβαθρο όπως αναφέρεται πιο πάνω προέρχεται από τον δρόμο και είναι μηχανικής προέλευσης. Οι ήχοι πρωταγωνιστές ή αλλιώς και ήχοι επιφάνειας επίσης προέρχονται από μηχανικές κυρίως λειτουργίες ενώ κάποιοι είναι και ανθρωπογενείς. Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης δεν παρατηρήθηκε κάποιο ηχόσημο.

Ψηφιακά Αρχεία

Αρχείο kml

Φύλλο Επεξεργασίας Δεδομένων

Αρχείο Ηχογράφησης

Δεδομένα Ηχομέτρησης

Χαρτογράφηση

Συμπεράσματα

Ο χάρτης αυτός δείχνει την σχέση μεταξύ ήχων υποβάθρου και ήχων επιφανείας. Οι τιμές κυμαίνονται από -1 έως 1, όπου το -1 χρωματίζεται άσπρο και το 1 χρωματίζεται με μια βαθιά απόχρωση του ροζ. Όσο πιο κοντά βρίσκεται μια τιμή στο -1 τόσο περισσότερο υπερισχύουν ήχοι επιφανείας, ενώ όσο πιο κοντά βρίσκεται μια τιμή κοντά στο 1 τόσο περισσότερο υπερισχύουν ήχοι υποβάθρου. Στην περιοχή της ομάδας μας φαίνεται ότι οι ήχοι επιφανείας (κυρίως ανθρώπινες δραστηριότητες και ήχοι από αυτοκίνητα) είναι αισθητά δυνατότεροι σε σχέση με ήχους υποβάθρου. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες 10 και 5.  Ήχοι υποβάθρου υπερισχύουν στις τοποθεσίες των ομάδων 6 και 9, ενώ στις περιοχές των υπόλοιπων ομάδων οι δύο ήχοι βρίσκονται σε ισορροπία.