Ομάδα 8

“Χαρτογραφηση Χαρακτηριστικών του Ακουστικού Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ”

Μουζακίδου Κυριακή, Φωτιάδου Ελένη

Περιγραφή

Είναι μεσημέρι, μέσα στο campus του ΑΠΘ και συγκεκριμένα στον δρόμο που βρίσκεται ανάμεσα στο κτήριο της Οικονομικής Σχολής και στον χώρο που βρίσκεται το Αστεροσκοπείο. Ο βασικός ήχος που ακούγεται όλη την ώρα είναι το βουητό από τους ανεμιστήρες των κλιματιστικών από τις αίθουσες του κτιρίου του Οικονομικού καθώς και τα διάφορα μικρά πουλιά που τιτιβίζουν στα γύρω δένδρα. Κάποια στιγμή περνάνε 2 φοιτητές που μιλάνε μεταξύ τους ενώ παράλληλα ακούγονται τα βήματά τους. Στη συνέχεια περνάει ένα μηχανάκι με μειωμένη ταχύτητα και ένα αυτοκίνητο μετά από αυτό. Μετά από λίγο περνάει ένα αμάξι με μεγάλη ταχύτητα. Ακολούθησαν άλλα 2 αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα ενώ παράλληλα μια παρέα φοιτητών βγήκε από το κτίριο της σχολής και άρχισαν να κουβεντιάζουν δυνατά. Εκείνη την ώρα περνάει μια γάτα η οποία νιαουρίζει ναζιάρικα στους παρατηρητές. Στην πορεία περνάει ένα μηχανάκι με μεγάλη ταχύτητα και άλλο ένα αυτοκίνητο. Το ηχητικό υπόβαθρο ήταν βιολογικής και μηχανικής προέλευσης (πουλιά και κλιματιστικά) ενώ οι “ήχοι πρωταγωνιστές” (ήχοι επιφανείας) προέρχονται κυρίως από τις μηχανικές δραστηριότητες (μετακινήσεις με αυτοκίνητο και μηχανάκι), τις ανθρώπινες ομιλίες και σε μικρότερο βαθμό από τις βιολογικές λειτουργίες (νιαούρισμα γάτας).

Ψηφιακά αρχεία

  • Αρχείο ηχομέτρησης (csv):

Οmada_8_decibeldata

  • Αρχείο ηχογράφησης (wav):
  • Έντυπο καταγραφής μετρήσεων (xls):

Omada_8_entipo-katagrafis

  •  Αρχείο εντοπισμού τοποθεσίας (kml):

Omada_8

Χαρτογράφηση

Τελευταίο στάδιο της εργασίας, ήταν η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων που κατέγραψε κάθε ομάδα για το αντίστοιχο σημείο στο χώρο του campus του πανεπιστημίου. Ο χάρτης που δημιουργήθηκε απεικονίζει τη διακύμανση των τιμών του δείκτη NHI (Normalized Human activity Index – Κανονικοποιημένος Δείκτης Ανθρώπινης δραστηριότητας) που περιγράφει κατά πόσον οι ήχοι ανθρωπογενούς προέλευσης προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα (ομιλία, βήματα, γέλιο κτλ) ή μηχανήματα (π.χ. οχήματα). Ο δείκτης NHI υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς μεταξύ Ανθρώπινων (A) – Μηχανικών (M) και του αθροίσματος Ανθρώπινων (A) + Μηχανικών (M).

Με βάση το χάρτη που προέκυψε, εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην περιοχή του κυλικείου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ομάδα 9) και στην περιοχή του κυλικείου της Παιδαγωγικής σχόλής (ομάδα 6) ο δείκτης NHI παίρνει τις μέγιστες τιμές δηλαδή 0.5 . Aντίθετα, στην περιοχή του κυλικείου της Νομικής (ομάδα 10), στην περιοχή μεταξύ Κεντρικής βιβλιοθήκης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (ομάδα 11), καθώς και στην περιοχή του κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής (ομάδα 5) οι τιμές του δείκτη NHI λαμβάνουν τις ελάχιστες τιμές, δηλαδή της τάξης του -0.4 . Τέλος, στην περιοχή μελέτης της ομάδας μας (ομάδα 8), δηλαδή δίπλα από το Αστεροσκοπείο, οι τιμές έντασης που καταγράφηκαν κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα, δηλαδή κοντά στο 0.

Για το υπόβαθρο της περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του OpenStreetMap. Ως περιβάλλον για την επεξεργασία των δεδομένων (γεωαναφορά, ομογενοποίηση, στατιστική επεξεργασία) και για την χαρτογραφική οπτικοποίηση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Quantum GIS.