Σύνδεσμοι

Για το μάθημα

Για το εργαστήριο των “Ηχοερευνητών”

  • Βασική Ορολογία Ακουστικής Οικολογίας (pdf)
  • “Ηχοερευνητές”: Ανταποκριτές Ηχοτοπίων (link)
  • Παρουσίαση: “Αποτύπωση και Χαρτογραφική Οπτικοποίηση Χαρακτηριστικών του Ακουστικού Περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ” (pdf)
  • Ημερολόγιο Εργασιών – Έντυπο Καταγραφής Δεδομένων (pdf)
  • Φύλλο Καταχώρησης – Επεξεργασίας Δεδομένων Καταγραφής (xls)

Άρθρα

Δεδομένα

Οδηγίες