Ομάδα 5 – Μιχοπούλου, Ρεπάνου, Σαντακίδου

Αποτύπωση και Χαρτογράφηση Χαρακτηριστικών του Ακουστικού Περιβάλλοντος

Ομάδα 5 :

Μιχοπούλου Στυλιανή , Ρεπάνου Μαρία , Σαντακίδου Ελένη

Περιγραφή Ηχοτοπίου

Είναι μεσημέρι, η ώρα 12:00, βρισκόμαστε στον χώρο στάθμευσης της πολυτεχνικής σχολής Α.Π.Θ, εντός της πανεπιστημιούπολης, ο οποίος τοποθετείται δίπλα στον κεντρικό δρόμο (Εγνατία οδός). Ο βασικός ήχος που ακούγεται συνεχώς είναι από την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων της Εγνατίας οδού, έτσι αυτός αποτελεί τον ήχο υποβάθρου της καταγραφής μας. Κατά τα πέντε λεπτά καταγραφής των δεδομένων μας έγινε αντιληπτό και το περπάτημα των πεζών οι οποίοι μετακινούνταν για να κατευθυνθούν εντός είτε εκτός του πανεπιστημιακού χώρου. Σε κάποιες περιπτώσεις συνοδευόταν από ομιλίες. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια κόρνα καθώς και ο ήχος ενός φερμουάρ. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων αυτοκίνητα και μηχανάκια μπαινόβγαιναν στο χώρο στάθμευσης. Το ηχητικό υπόβαθρο όπως αναφέρεται πιο πάνω προέρχεται από τον δρόμο της Εναντίας οδού και είναι μηχανικής προέλευσης. Οι ήχοι πρωταγωνιστές ή αλλιώς και ήχοι επιφάνειας επίσης προέρχονται από μηχανικές κυρίως λειτουργίες ενώ κάποιοι είναι και ανθρωπογενείς. Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης δεν παρατηρήθηκε κάποιο ηχόσημο.

Ψηφιακά Αρχεία

Φύλλα Επεξεργασίας Δεδομένων:

omada05

Αρχείο ηχογράφησης (wav):

Αρχείο ηχομέτρησης (csv) :

DecibelData05

Αρχείο χαρτογραφικής παρουσίασης θέσης καταγραφής :

σημειο ομαδας5

 

2ο μέρος: Χαρτογράφηση

Συμέρασμα : 

Ο παραπάνω χάρτης δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη NFI , ο οποίος μας δείχνει τη σχέση μεταξύ του προσκηνίου (foreground) , δηλαδή τους ήχους επιφάνειας, και του υποβάθρου (background). Ο δείκτης αυτός παίρνει τιμές από -1 εώς 1. Οι θετικές τιμές δηλώνουν ότι υπερισχύουν οι ήχοι επιφάνειας σε σχέση με τους ήχους υποβάθρου και οι αρνητικές το αντίθετο. Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υπήρχε μία αρνητική τιμή (-0,03)  , ενώ οι υπόλοιπες ήταν θετικές και μάλιστα δύο ισούνται με την μονάδα. Στον συγκεκριμένο χάρτη με κίτρινο χρώμα απεικονίζονται οι θετικές μοναδιαίες τιμές και με σκούρο μπλε οι αρνητικές μοναδιαίες  , ενώ οι υπόλοιπες ενδιάμεσες τιμές με αποχρώσεις του κίτρινου , του πράσινου και τέλος του  μπλε με τη σειρά αυτή.

Έτσι γίνεται φανερό ότι στις περιοχές που αντιστοιχούν οι ομάδες 11 , 6 και 9 οι ήχοι επιφάνειας υπερισχύουν. Αντίθετα, στην περιοχή της ομάδας 10 οι ήχοι υποβάθρου φαίνεται να καλύπτουν τους ήχους επιφάνειας. Ειδικά, στην περιοχή της ομάδας μας (ομάδα 5) παρατηρείται μια ουδέτερη τάση κατά την οποία το προσκήνιο και το υπόβαθρο βρίσκονται σε στοιχειώδη ισορροπία. Τέλος, κοιτώντας τον χάρτη συνολικά γίνεται αντιληπτό ότι στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ήχοι επιφάνειας.