Ομάδα 9 – Χρυσανίδης Ε. Βαγενάς Ν.

Θέμα

Καταγραφή των χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου στην πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ

Χρυσανίδης Εμμανουήλ, Βαγενάς Νικόλαος

Περιγραφή

Είναι 12:00 το πρωί και ημέρα Τετάρτη, στον εξωτερικό χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.  Ο βασικός ήχος που ακούγεται είναι από τη μηχανή του γκαζόν. Κάποια στιγμή περνούσαν από το δρόμο αυτοκίνητα και μηχανάκια και ακούστηκαν κόρνες. Ακούγονται οι συνομιλίες των φοιτητών, όπως επίσης και βηματισμοί. Ακούγεται και ο βήχας ενός φοιτητή. Το ηχητικό υπόβαθρο ήταν μηχανικής προέλευσης (μηχανή γκαζόν) ενώ οι “ήχοι πρωταγωνιστές” (ήχοι επιφανείας) προέρχονται κυρίως από τις ανθρώπινες ομιλίες και από τις μηχανικές δραστηριότητες (μετακινήσεις με αυτοκίνητο, μηχανάκι). Ξεχωρίζει ο ήχος της κόρνας που προήλθε από ένα διερχόμενο όχημα.

Ψηφιακά Αρχεία

Αρχείο Καταγραφής Δεδομένων(pdf)

Φύλλα Επεξεργασίας Δεδομένων(xls)

Αρχείο Ηχογράφησης(wav)

Αρχείο Δεδομένων Ηχομέτρησης (csv)

Αρχείο Θέσης Καταγραφής (kml)

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Για το τελικό στάδιο της εργασίας έπρεπε να γίνει μια χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων η οποία θα καταδείκνυε τις διακυμάνσεις της μέγιστης ηχητικής έντασης(db). Στον τελικό αυτό χάρτη παρατηρούμε πώς οι ομάδες που είναι προς τη Νομική Σχολή και γύρω από αυτή παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις μέγιστης ηχητικής έντασης(db), πράγμα λογικό καθώς σε αυτές τις περιοχές και τη δεδομένη χρονική στιγμή που έλαβε χώρα η εργασία υπάρχει μεγάλη κίνηση φοιτητών. Όσον αφορά την θέση της ομάδας μας (Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.) η ένταση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, ενώ οι ομάδες που βρίσκονται κάτω από το ΑΧΕΠΑ και τη Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ παρουσιάζουν εντάσεις που κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.