Ομάδα 1 – Ακριτίδου Π., Σπυριδωνίδου Σ.

Καταγραφή των χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ.

Ακριτίδου Πολυξένη, Σπυριδωνίδου Στέλλα

Περιγραφή Ηχοτοπίου

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στον προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και συγκεκριμένα πίσω από την Πτέρυγα των Αρχιτεκτόνων. Ο βασικός ήχος που επικρατεί είναι το βουητό από τις εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών που βρίσκονται σε λειτουργεία. Κάποια πουλιά πετάνε από πάνω μας. Ανά διαστήματα άνθρωποι, κυρίως φοιτητές, περνάνε από μπροστά μας συζητώντας. Από το κυλικείο της σχολής λίγο παρακάτω διακρίνονται ακατάληπτες ομιλίες.Λίγο παραδίπλα ακούγεται ο ήχος του τρυπανιού από τα έργα που γίνονται στο πεζοδρόμιο. Αυτοκίνητα και μηχανάκια περνάνε από τον δρόμο πάνω ενώ κάποια στιγμή ανοίγει μια καγκελόπορτα για να περάσει ένα αμάξι προς το χώρο της σχολής.

Ψηφιακά Αρχεία

Φύλλα Επεξεργασίας Δεδομένων (*.xls) : omada_1_WORKSHEET

Αρχείο Δεδομένων Ηχομέτρησης (*.csv) : omada_1_DecibelData

Αρχείο Θέσης Καταγραφής (*.kml) : omada_1

Χαρτογράφηση & Συμπεράσματα

Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του ακουστικού περιβάλλοντος.

Ο παραπάνω χάρτης δημιουργήθηκε με βάση τη διακύμανση των τιμών του δείκτη NHI (Κανονικοποιημένος Δείκτης Ανθρώπινης Δραστηριότητας).

Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει τη σχέση τη σχέση του προσκηνίου (ήχοι επιφάνειας) με το υπόβαθρο. Υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς μεταξύ Ανθρώπινων (A) – Μηχανικών (M) και του αθροίσματος Ανθρώπινων (A) + Μηχανικών (M).

Οι τιμές αυτού του δείκτη κυμαίνονται από -1 έως 1. Οι τιμές από -1 έως 0 υποδηλώνουν την υπερίσχυση των ήχων του υποβάθρου έναντι αυτών της επιφάνειας, ενώ οι τιμές από 0 έως 1 το αντίθετο.

Με βάση το χάρτη συμπεραίνεται ότι στην περιοχή του κυλικείου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Ομάδα 9) και στην περιοχή του κυλικείου της Παιδαγωγικής σχόλής (Ομάδα 6) επικρατούν οι ήχοι της επιφάνειας καθώς ο δείκτης ΝΗΙ λαμβάνει τις μέγιστες τιμές.

Αντιθέτως, στην περιοχή μεταξύ Κεντρικής βιβλιοθήκης και Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (Ομάδα 11), στην περιοχή του κυλικείου της Νομικής (Ομάδα 10) και στην περιοχή του κυλικείου της Πολυτεχνικής Σχολής (Ομάδα 5) επικρατούν οι ήχοι του υποβάθρου καθώς δείκτης NHI λαμβάνει τις ελάχιστες τιμές.

Στις υπόλοιπες ομάδες, όπως και στην ομάδα μας (Ομάδα 1), οι τιμές του δείκτη NHI κυμαίνονται κοντά στο μηδέν, δηλαδή επικρατεί ισορροπία μεταξύ των ήχων υποβάθρου και επιφάνειας.