Ομάδες 2016

 • Ακριτίδου Π., Σπυριδωνίδου Σ. (Ομάδα 1)
 • Μαμαγιάννου Ε. – M., Μοχαμάντ Ζ. (Ομάδα 2)
 • Καραμήτσου Γ., Παναγιωτίδου Ι. (Ομάδα 3)
 • Ζηκοπούλου Μ., Καμαράτου Ε., Στεφανακίδου Χ. (Ομάδα 4)
 • Μιχοπούλου Σ., Ρεπάνου Μ., Σαντακίδου Ε. (Ομάδα 5)
 • Σιρανίδης Ι., Μανδρούκας Χ. (Ομάδα 6)
 • Βουλγαράκης Ε. , Στεργίου Σ., Τσιφοδήμου Z. – E. (Ομάδα 7)
 • Μουζακίδου Κ., Φωτιάδου Ε. (Ομάδα 8)
 • Βαγενάς N., Χρυσανίδης Ε. (Ομάδα 9)
 • Μπουρμέτσικα, Ντάνη, Σαξώνη (Ομάδα 10)
 • Λάμπρου Δ., Τσαγκαρλής Δ., Δαρδαβέσης Ι. (Ομάδα 11)