Καταγραφή των χαρακτηριστικών του ηχοτοπίου στη περιοχή της Πανεπιστημιακής Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ

Αλεξανδρίδης Β., Λιωνάκης Μ., Μεντζίνης Χ., Ντόγας Μ., Τατσής Β.

Περιγραφή περιοχής

Η ομάδα μας  συγκεντρώθηκε στην περιοχή της βιβλιοθήκης στις 11/11/2015 ώρα 10:47 με σκοπό την καταγραφή των ήχων της περιοχής. Στην σύνεχεια οι μέτρησεις μεταφέρθηκαν στα κατάλληλα έντυπα και έγινε η επεξεργασία τους.

Το ηχητικό υπόβαθρο ήταν μηχανικής προέλευσης (αυτοκίνητα σε δρόμο) ενώ οι “ήχοι πρωταγωνιστές” (ήχοι επιφανείας) προέρχονται κυρίως από τις μηχανικές λειτουργίες (μηχανάκια, κόρνες, αυτοκίνητα) και ανθρώπινες ομιλίες και σε μικρότερο βαθμό από τις μηχανικές δραστηριότητες (μετακινήσεις με αυτοκίνητο).  Ξεχωρίζει ο αέρας που φυσσάει κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

Έντυπο καταγραφής (xls)

Αρχείο ηχογράφησης

Χαρτογράφηση

Μετά την καταγραφή στο πεδίο περάσαμε τα δεδομένα στα έντυπα και εξάγαμε τα αποτελέσματα. Στην συνέχεια δημιουργήθηκαν οι χάρτες στο πρόγραμμα QGIS, οι οποίοι απεικονίζουν πως κατανέμονται οι ήχοι γεωφυσικής προέλευσης στην περιοχή.

Ομάδα4 Ομάδα 4