Καταγραφή του ακουστικού περιβάλλοντος στο αστεροσκοπείο ΑΠΘ

Δήμου Π., Ιωαννίδης Ν.-Δ., Κώτσιου Π., Νεστωράς Δ.

Περιγραφή περιοχής

Είναι πρωί στην άκρη του δρόμου που βρίσκεται πάνω από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Συνεχώς αυτοκίνητα περνάνε από το δρόμο. Ακούγονται επίσης συχνά οι φωνές των περαστικών. Ακούγεται ο αέρας ο οποίος τη συγκεκριμένη στιγμή έγινε πιο δυνατός. Μικρά πουλιά τιτιβίζουν στα δέντρα που είναι τριγύρω. Οι ήχοι υποβάθρου προέρχονται από γεωφυσικές λειτουργίες (αέρας και φύλλα δέντρων). Οι ήχοι «πρωταγωνιστές» (ήχοι επιφάνειας) προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς λειτουργίες (ανθρώπινες ομιλίες), και από μηχανικές λειτουργίες (μετακινήσεις με αυτοκίνητο) και για κάποιες χρονικές στιγμές στο τέλος υπάρχουν και βιολογικές λειτουργίες (τιτιβίσματα πουλιών)

Έντυπο καταγραφής (xls)

Αρχείο ηχογράφησης (5min):

Θέση καταγραφής (kml)

Χαρτογράφηση

Ακολουθεί ο χάρτης που η ομάδα κατασκεύασε στο δεύτερο μέρος της εργασίας και αφορά τη διασπορά της έντασης των βιολογικών ήχων στο ΑΠΘ. Όπως παρατηρεί κανείς στο χάρτη, περισσότεροι βιολογικοί ήχοι (πχ τιτιβίσματα πουλιών) παρατηρούνται κοντά και γύρω από την κεντρική βιβλιοθήκη, κατά μήκους του δρόμου που διασχίζει το campus και καταλήγει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Αντίθετα, προς την παιδαγωγική σχολή οι ήχοι αυτοί ελαττώνονται. Ως προς το σημείο καταγραφής μας (αστεροσκοπείο), η ένταση των βιολογικών ήχων είναι αρκετά μικρή (η ένταση που καταγράψαμε είναι συνολικά 2, ενώ στη βιβλιοθήκη είναι 22)MAPbio