Ομάδες 2014

  • Γεροντίδου Χ., Μακρύς Φ., Χονδροκώστας Κ. (Ομάδα 1)
  • Δεληγιάννης Β., Κανιούρας Π., Μεντεσίδης Χ., Σαραντιάδου Δ. (Ομάδα 2)
  • Ομέρ Α., Τζώτζη Δ. (Ομάδα 3)
  • Καρακεκέ Β., Μπαλαούρα Β., Χίνη Κ. (Ομάδα 4)