Σχετικά

This page presents the projects of “SoundExplorers“, which have participated in the course of “Map Use” (School of Rural and Surveying Engineering, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki) from 2014 to 2016,.

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τις εργασίες “ΗχοΕρευνητών” που συμμετείχαν στο μάθημα “Χρήση Χάρτη” (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης) από το 2014 μέχρι το 2016.


Την ευθύνη για τα δεδομένα και το περιεχόμενο των εργασιών φέρουν αποκλειστικά τα μέλη της ομάδας κάθε εργασίας.

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2017