Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης. Γίνεται μια περιγραφή της περιοχής μελέτης, των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της και του κλίματός της. Εξετάζεται η τρωτότητά των παράκτιων περιοχών της στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στην διάβρωση, τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια. Για τους σκοπούς της εργασίας δημιουργείται ένας θεματικός χάρτης με τη χρήση του λογισμικού QGIS και ένας διαδικτυακός. Τέλος, παρουσιάζονται πίνακες που περιέχουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τους φάρους των πιο ευάλωτων περιοχών.

Λέξεις – Κλειδιά:

Κλιματική αλλαγή, Περιφέρεια Κρήτης, άνοδος στάθμης θάλασσας, GIS, χάρτης

Continue reading “Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της Περιφέρειας Κρήτης”

Κλιματικές επιπτώσεις στο παρακτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Περίληψη :

Στα πλαίσια του μαθήματος εφαρμογές συστημάτων και γεωγραφικών πληροφοριών , έγινε μια έρευνα για την περιφέρεια Ιόνιων Νήσων , τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και στη συνέχεια για τις κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν  το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης μας.  Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την γεωγραφικά χαρακτηριστικά στην περιοχή μελέτης προέρχονται από τις πλατφόρμες EMODnet και Copernicus. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία ΣΓΠ για να ενημερωθούν οι ιδιότητες επιλεγμένων χαρακτηριστικών με ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες και ακολούθησε η επεξεργασία τους . Για την μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή μελέτης, επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα οι φάροι και οι θέσεις παραγωγής οστρακοειδών . Από την διερεύνηση που έγινε, εντοπίστηκε ένα σύνολο φάρων που αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και για τους οποίους εξετάστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής.

Λέξεις Κλειδιά :

ΣΓΠ , GIS, φάροι , Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, emodnet ,Copernicus

Continue reading “Κλιματικές επιπτώσεις στο παρακτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων”

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

EIΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», γίνεται η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QGIS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά την εκπόνηση της εργασίας, πάρθηκε η απόφαση να δουλέψουμε ως ομάδα.

Ονοματεπώνυμα φοιτητών                    ΑΕΜ                                   Περιοχή Μελέτης

Κούφας Ιωάννης                                      5606                                    Π. Θεσσαλίας

Χαϊδαλή Νικολέτα                                    5601                                   Π. Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία Π. Θεσσαλίας

Είναι μία κυρίως ορεινή Περιφέρεια , . Αποτελείται από απέραντες γεωργικές εκτάσεις για αυτό άλλωστε και οι κάτοικοί της τρέφονται κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Χωρίζεται σε 5 περιφερειακές ενότητες (Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα , Μαγνησία και Σποράδες)

Πληθυσμός (ΕΛΣΤΑΤ 2011)732.762
Land Area14.071  χλμ²
Marine Area9.056   χλμ²
Costal Length543,70 χλμ.

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 •       Kαταγραφή των αποτελεσμάτων από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές μας
  • Άνοδος στάθμης της θάλασσας, η οποία θα επηρεάσει τις ακτές  με διάβρωση, αλλά  και παρείσδυση του αλμυρού ύδατος
  • Οικονομικές καταστροφές, καθώς πλήττεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αλλά και ο τουρισμός
  • Αλλοίωση της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας πανίδας, λόγω  της αύξησης του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία προβλέπει την πρόκληση μία οικολογικής διαταραχής εξ αιτίας της μείωσης του pH
  • Εμφάνιση ορισμένων φυσικών καταστροφών καθορίζεται από κλιματολογικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. (πυρκαγιές πλημμύρες, κ.τ.λ. ). Αυτό οδηγεί  στην υποβάθμιση των δασών και των δασικών εκτάσεών
 •         Αναγνώριση των δεικτών Emodnet και των δεικτών Copernicus στην περιοχή

               Oι κατηγορίες Emodnet είναι                       Οι δείκτες Copernicus που παρουσιάζονται είναι    

                                 Biology                                                              Αλατότητα

                                 Geology                                                            Θερμοκρασία

                                 Human activities                                              Πλαγκτόν

                                 Seabed Habitat                                               Οξυγόνο

                                                                                                            Διοξείδιο του άνθρακα

                                                                                                            Ύψος της επιφάνειας της θάλασσας

 •   Καταγραφή των φάρων στην περιοχή μας
Εικ.Φάρος ¨Τρικέρι¨ Μαγνησία                                
   Εικ. Φάρος ¨Πάπας¨ στην Ικαρία

 

 •              Αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές μας (π.χ. φάρους)
 •            Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους )

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

 • Η χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος θα γίνει σε περιβάλλον QGIS
 • Xρήση εργαλείου buffer zone για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης
 • Χρήση εργαλείου χωρικής ανάλυσης Point sampling tool
 • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης 

    ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους
 • Δημιουργία συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δύο περιοχών.
 • Δημιουργία λίστας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μας
 • Δημιουργία πίνακα που περιγράφει τα δεδομένα

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη πολιτιστική και παράκτια κληρονομιά των Ιόνιων Νήσων

Εισαγωγή

Στα πλαίσια του μαθήματος με στόχο τη μελέτη του φυσικού παράκτιου και πολιτιστικού αποθέματος ,ως περιοχή μελέτης ορίστηκε η περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ,όπου έγινε μια έρευνα για τους κινδύνους των κλιματιστικών αλλαγών που αφορούν  τη φυσική κληρονομία στην περιοχή μας, όπου συλλέχθηκαν δεδομένα από τις πλατφόρμες του emodnet και του Copernicus. Η εργασία γίνεται  στο  λογισμικό qgis , με κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων μετά την συλλογή τους .

περιγραφή περιοχής

Ως περιοχή μελέτης ,ορίζεται η περιφέρεια Ιόνιων νήσων που είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας .Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Επίσης βρίσκεται κατά μήκος της δυτικής ηπειρωτικής ακτής της Ελλάδας.  Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 1987 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1622/86, από την ένταξη των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

πληθυσμός214.773
συνολική χερσαία έκταση2306.90(km^2)
θαλάσσια έκταση:18157(km^2)   
μήκος ακτογραμμής:1286.325 km

Με έρευνα που έγινε μέχρι τώρα πήραμε πληροφορία για τη περιφέρεια μας όπως φαίνεται παρακάτω ,για διάφορα ψηφιακά και διανυσματικά δεδομένα πληροφορίας . Επίσης συλλέχθηκαν και δεδομένα για διάφορες παραμέτρους της περιοχής μας από διάφορους δείκτες και έχει δημιουργηθεί και ένας χάρτης με κάποια δεδομένα από την πληροφορία που πήραμε και μια ταξινόμηση των φάρων που είναι στη θάλασσα με αυτούς που είναι στην ακτή.

Σκοπός :

Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγής στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή μας . Στην περιοχή μας αναγνωρίστηκαν πολιτιστικά μνημεία όπως οι φάροι και οι περιοχές οστρακοειδών και μαζεύτηκαν δεδομένα για την πληροφορία αυτή . Θα ασχοληθούμε με τη βαθυμετρία των φάρων και των περιοχών παραγωγής οστρακοειδών και θα κάνουμε μια χαρτογραφική απεικόνιση ανάλογα το βάθος .

Στόχοι :

 • Η δημιουργία ενός πίνακα με τις επιπτώσεις  της κλιματικής αλλαγής της περιοχής μας
 •  Να βρω ποια χαρακτηριστικά επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις
 • Να αναγνωρίσω για τα διάφορα κλιματικά στοιχεία τι δεδομένα υπάρχουν και να τα καταγράψω
 • Να κάνω μια χαρτογραφική αναπαράσταση των μνημείων πολιτιστικής και παράκτιας κληρονομίας των φάρων  και των σημείων παραγωγής οστρακοειδών με βάση την βαθυμετρία

Προτεινόμενα εργαλεία :

 • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης         
 • Buffer -Δημιουργία buffer zone
 • Point sampling tool -εργαλείο χωρικής ανάλυσης(το οποιο συνδιάζει διανυσματική και ψηφιακή πληροφορία)
 • qgis2web- (Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο διαδικτυο)

Τα αποτελέσματα που περιμένω να βγάλω από την εργασία μου είναι

 • μια λίστα των  επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη περιοχή μου
 • ένα χάρτη που θα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη παράκτια κληρονομιά της περιοχής μου που πλήττετε από τα συγκεκριμένα φαινόμενα
 • μια χαρτογραφική αναπαράσταση  συσχέτισης της πολιτιστικής κληρονομίας με τη βαθυμετρία του ανάγλυφου
 • ένας πίνακας με τα δεδομένα που περιγράφει τα συγκεκριμένα φαινόμενα

Πηγές Δεδομένων :

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στην περιφέρεια Αττικής

Στη σημερινή εποχή παρατηρούνται ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία αλλοιώνουν-καταστρέφουν το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της ελληνικής επικράτειας.Ειδικότερα η περιφέρεια Αττικής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα λόγο των πρόσφατων πυρκαγίων και πλημυρών που έπνιξαν την περιοχή την προηγούμενη περίοδο.Για τις ανάγκες του μαθήματος “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS” θα αναλυθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  έπειτα  απο μελέτη των ιστοσελίδων Emodnet και Copernicus.

Χάρτης Περιφέρειας Αττικής

Πηγές:

https://en.wikipedia.org

https://emodnet.ec.europa.eu

https://www.copernicus.eu/

https://www.statistics.gr

Historical prisons islands in Mediterranean sea

Το ζήτημα των προς την Ευρώπη μετακινούμενων πληθυσμών (σύγχρονο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα) και ο επερχόμενος μεσογειακός τρόπος αντιμετώπισης αυτού, ανέδυσε εικόνες και αναμνήσεις άλλων εποχών. Ιστορικοί τόποι της Μεσογείου που πέρασαν στη συλλογική μνήμη ως μαύρες σελίδες πεπερασμένων εποχών, εξορίας και απομόνωσης όπως η Λέρος, η Μακρόνησο και η Γυάρο, αντικαταστάθηκαν από «σύγχρονα» κέντρα «υποδοχής» και ταυτοποίησης αιτούντων άσυλο ανθρώπων όπως η Λαμπεντούζα, η Χίος, η Λέσβος κοκ.

Άνθρωποι που ιστορικά εκτοπίστηκαν, βασανίστηκαν και έζησαν εξόριστα σε απομονωμένα νησιά, λόγο των πολιτικών  και ιδεολογικών τους τοποθετήσεων, ενσαρκώνονται εκ νέου σε προσωπικές ιστορίες αιτούντων άσυλο ανθρώπων. Ίσως η περιγραφή των τόπων αυτών μέσω μιας ετεροτοπικής προσέγγισης του Foucault, να είναι αυτή που πλαισιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την σχεδόν ουτοπική πραγματικότητα της βαναυσότητας που συνεπάγεται με μια εξόριστη ζωή.

Εμπνευσμένη η εργασία αυτή, από τον καλλιτέχνη Ifor Duncan και το έργο του με τίτλο «Necro-Hydrology: Calabria», έγινε η προσπάθεια ανάδειξης ιστορικών τόπων που εργαλειοποιήθηκαν παρελθοντικά από τα εκάστοτε καθεστώτα για την περιθωριοποίηση  ετεροϊδεατών. Ο Duncan προσπάθησε να αναδείξει μέσω της τεχνολογίας necro hydrology πως υδάτινες ιδιοκτησίες χρησιμοποιήθηκαν από συνοριακά καθεστώτα, ως τεχνολογίες συσκότισης και περιθωριοποίησης κοινοτήτων.

Με την βοήθεια του GIS, ενός συστήματος χαρτογράφησης, επεξεργασίας και ανάλυσης μορφολογικών δεδομένων, σκιαγραφήθηκαν απόμεροι τόποι εξορίας στη Μεσόγειο, παρέχοντας μία σύγχρονη μορφή αφηγηματικότητας (story-telling). To GIS αποτελείται από ψηφιακά δεδομένα τα οποία εισάγονται σε σύγχρονο υλικό-λογισμικό υπολογιστών. Με την εφαρμογή GIS εξάγονται ψηφιακοί χάρτες και δημιουργούνται  νέες χωρικές πληροφορίες για την προσθήκη σε  χάρτη. Εάν και η οπτικοποίηση πληροφοριών σε σύγχρονους ψηφιακούς χάρτες, μπορεί να βρει πληθώρα εφαρμογών, αναδεικνύεται παρακάτω στο παράδειγμα των ιστορικών φυλακών στα νησιά της Μεσογείου.

Historical prisons islands in Mediterranean sea

GIS – ΘΑΝΑΤΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2020-2021

Με αφορμή το έργο «LIQUID STONE LIBATIONS» από την έκθεση WATER WEIGHS, θα είχε ενδιαφέρον να αναλύσω το θέμα που θίγουν οι καλλιτέχνες, από τη σκοπιά του μηχανικού. Το συγκεκριμένο έργο, επηρεασμένο από τη φυσική, την πνευματική και την πολιτισμική διασπορά των ανθρώπων (και τους «Μετανάστες»), ήταν μία τελετουργία για ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Προσωπικά, επέλεξα να δείξω πως με τη χρήση του GIS μπορεί να προσεγγιστεί ένα θέμα σχετικό με το παραπάνω έκθεμα.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, GIS, μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τον πολιτισμό. Με τη χρήση των GIS γίνεται άμεση σύνδεση των δεδομένων με το χώρο, χρησιμοποιώντας επιφανειακούς, γραμμικούς ή  σημειακούς συμβολισμούς πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο, βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης. Το περιβάλλον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ο πολιτισμός είναι θέματα που συνδέονται άμεσα με το χώρο. Έτσι, η χρήση GIS συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση διάφορων φαινομένων αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα παραπάνω θέματα.

Με τη χρήση, λοιπόν, του λογισμικού QGIS, μπορούν να παρουσιαστούν οι μετακινήσεις αλλά και οι θάνατοι των μεταναστών στη θάλασσα, στη διάρκεια της μετακίνησής τους από τη χώρα τους στις χώρες της Μεσογείου, μία συγκεκριμένη χρονιά. Το QGIS θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του θεματικού χάρτη, για την  άμεση κατανόηση του φαινομένου αυτού.

Ως δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ο αριθμός των καταγεγραμμένων θανάτων των μεταναστών, γεωγραφικές πληροφορίες όπως οι χώρες προέλευσης, οι χώρες προσέλευσης, κοντινές πόλεις και ονομασίες θαλασσών και πελάγων όπου καταγράφηκαν οι θάνατοι. Ο συμβολισμός θα γίνει με σημειακά σύμβολα για να είναι άμεσα κατανοητό από τον χρήστη το μέγεθος του φαινομένου και να γίνεται η σύγκριση ανά περιοχή της Μεσογείου. Το τελικό προϊόν θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή του, και θα είναι σε ψηφιακή μορφή για να είναι εύκολα προσβάσιμο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μετακινήσεις πλοίων και περιοχές θαλάσσιων θηλαστικών στον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας

Στην παρούσα εργασία με αφορμή την έκθεση με τίτλο “Water Weigh” (“Οι Στοχασμοί της Θάλασσας”) επιλέχθηκε το έργο “Songs of Bahara” των Myriam Amri και Margaux Fitoussi το οποίο αναφέρεται στη ζωη στη θάλασσα και συνδιάζει την ιστορία ενός ψαρά σε τραχιά νερά με τους ρυθμούς και τους ήχους από την ζωη πάνω στη βάρκα.

Τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (gis) είναι χρήσιμα τα οποία συνδέονται με την έκθεση, διότι είναι συστήματα συλλόγης, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφοριών στο χώρο και με αυτά μπορουμε να κατανοήσουμε τις αλλαγές που μπορούν να υπάρξουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Με βάση τα συστήματα γεωγραφικων πληροφοριών μπορούν να σχεδιαστούν κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μετακινήσεων των πλοίων (αλιείας, ταχύπλοο, κρουαζιερα κ.α.) και θαλάσσιων θηλαστικών.

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν 14 είδη θαλάσσιων θηλαστικών (δελφίνια, φάλαινες, ζιφιους, φώκιες κ.α.), τα οποία αποτελούν έναν φυσικό πόρο για τον τουρισμό και όχι μόνο της Ελλάδας. Η παρουσία τους σχετίζεται με την συνολική υγεία του θαλάσσιου οικοσυστηματος, όμως παράγοντα απειλής τους αποτελούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι κατηγορίες των ανθρωπινων δραστηριότητων είναι, οι απειλές που σχετίζονται με την αλιεία, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τη ναυσιπλοΐα, τις στρατιωτικές ασκήσεις, την έρευνα και την εξόρυξη υδρογονανθράκων, την παράκτια ανάπτυξη και τον τουρισμό, την αλλαγή των οικοσυστημάτων και την κλιματική αλλαγή. Επομένως οι μετακινήσεις αύτων των πλοίων λόγω των ήχων που δημιουργούν οδηγούν τα θαλάσσια θηλαστικά σε αφανισμό, πράγμα σημαντικό για το θαλάσσιο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την βιοποικιλότητα.

Πηγές: http://www.oikoskopio.gr/map/, https://www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php, https://www.marinemammalhabitat.org/imma-eatlas/

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ GIS

To σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) είναι ένα σύστημα που δημιουργεί, διαχειρίζεται, αναλύει και χαρτογραφεί όλους τους τύπους δεδομένων. Το GIS συνδέει δεδομένα με έναν χάρτη, ενσωματώνοντας δεδομένα τοποθεσίας με όλους τους τύπους περιγραφικών πληροφοριών. Το ερώτημα πάνω στο οποίο θα προσπαθήσω να δώσω απάντηση ,πηγάζει από μία μουσική σύνθεση με όνομα “The Sunken Lighthouse” των “Marco Montiel-Soto και Misael Morales Vargas” ,η οποία έχει σαν θέμα την αλλοίωση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας ,του οικοσύστηματος σε γενικότερη βάση ,με αποτέλεσματην εξάλειψη ζωντανών οργανισμών. Η περιοχή μελέτης θα είναι στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μεσογείου.

Σύμφωνα με έρευνα του Tour du Valat, Ινστιτούτου Έρευνας για τη Διαφύλαξη των Μεσογειακών Υγροτόπων, που εδρεύει στη νότια Γαλλία δείχνει να σημειώθηκε «κατάρρευση» της βιοποικιλότητας της Μεσόγειου μέσα σε 30 χρόνια. Σύμφωνα με τους Γάλλους επιστήμονες η Μεσόγειος αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρή απειλή. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα «Méditerranée vivante» έχει στηριχθεί σε μελέτες και έρευνες των τελευταίων 30 ετών, συγκεντρώνοντας την παρακολούθηση της αφθονίας περισσότερων από 80.000 ζωικών πληθυσμών σε αυτή την περιοχή του κόσμου όπου σύμφωνα με την έρευνα «η κλιματική αλλαγή είναι πιο γρήγορη και η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων πιο ισχυρή από άλλοτε ».

Εικ.1 Χάρτης που δείχνει πόσο ρυπαίνει ο άνθρωπος με πλαστικό τη Μεσόγειο

Οι ανθρώπινες ενέργειες στη θάλασσα, προκαλούν υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και έτσι υπάρχει η ανάγκη να το προστατέψουμε αλλά και να το επιβλέπουμε συνεχώς. Η αποτελεσματική παρακολούθηση του περιβάλλοντος και η βελτιωμένη κατανόηση του απαιτεί πολύτιμες πληροφορίες και δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν μέσω της εφαρμογής γεωχωρικών τεχνολογιών όπως η τηλεπισκόπηση και το GIS. Το GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά για την ανάλυση και τον προγραμματισμό περιβαλλοντικών δεδομένων. Επιτρέπει την καλύτερη προβολή και κατανόηση των φυσικών χαρακτηριστικών και των σχέσεων που επηρεάζουν σε μια δεδομένη κρίσιμη περιβαλλοντική κατάσταση. Το GIS μπορεί επίσης να εμφανίζει και να αναλύει αεροφωτογραφίες. Οι ψηφιακές πληροφορίες μπορούν να επικαλύπτονται σε φωτογραφίες για να παρέχουν στους αναλυτές περιβαλλοντικών δεδομένων πιο οικείες απόψεις τοπίων και σχετικών δεδομένων. Το GIS μπορεί να παρέχει μια γρήγορη, συγκριτική εικόνα των κινδύνων και των περιοχών που πρέπει να προστατευθούν.Επίσης, το GIS μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στη διαχείριση λυμάτων, πετρελαιοκηλίδα, επεξεργασία λυμάτων κ.λπ. προκειμένου να μην μολύνονται οι θαλάσσια πανίδα ,γεγονός που επηρεάζει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και το θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς και να παρατηρηθούν ορισμένες μεταπτώσεις στη στάθμη της θάλασσας. Συνεπώς χρησιμοποιώντας το εργαλείο του GIS μπορούμε να λύσουμε αλλά και να προβλέψουμε πολλά προβλήματα που ενδέχεται να συμβούν στη Μεσόγειο Θάλασσα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Εικ.2 Χάρτης στον οποίο αναπαρίσταται με γκρι χρώμα η Μεσόγειος και οι χώρες που την περιβάλλουν. Δημιουργία χάρτη σε QGIS

Πηγές

Χρήση ΣΓΠ για την ανάδειξη εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών στο θαλάσσιο χώρο της Γαλλίας

Το έκθεμα “Something falls apart – 1mm a decade” αποτελείται από μία ταινία λίγων δευτερολέπτων η οποία φανερώνει μέσω μίας προσομοίωσης την επίδραση που έχουν τα εγκαταλελειμμένα πυρομαχικά στους ωκεανούς. Μέσω αυτού του έργου τέχνης ο θεατής είναι ικανός να αντιληφθεί τις συνέπειες που προκαλούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στο ίδιο αποτέλεσμα αποσκοπεί και η προσέγγιση του θέματος με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Συγκεκριμένα, με τη χρήση ΣΓΠ δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης του πραγματικού κόσμου, ανάλυσης των χωρικών δεδομένων και της χαρτογραφικής τους απόδοσης. Η χρήση ΣΓΠ είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς, μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων και θαλάσσιων οργανισμών βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες σε περιοχές με πυρομαχικά μπορούν να πυροδοτήσουν την ενεργοποίησή τους με αποτέλεσμα, τον κίνδυνο ανθρώπινων ζωών, τη μόλυνση των θαλάσσιων οργανισμών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενώ ακόμη απειλείται η ανθρώπινη υγεία και μέσω της τροφικής αλυσίδας. Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να χωροθετηθεί στη Γαλλία, καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών στα παράλιά της που βρέχονται από τον Ατλαντικό ωκεανό.

Χάρτης: Εγκαταλελειμμένα πυρομαχικά στη θάλασσα της Γαλλίας

Με τη χρήση ΣΓΠ και τη χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος οι χρήστες γνωρίζουν πλέον την ακριβή τοποθεσία των πυρομαχικών, την απόστασή τους από την ακτή, το είδος των πυρομαχικών (συμβατικά όπλα, χημικά όπλα) ενώ ακόμα, μπορούν να εντοπίσουν ποιες περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και την τοπική χλωρίδα και πανίδα που βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι, οι ειδικοί έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να συγκροτήσουν κατάλληλες ομάδες για την απενεργοποίηση των πυρομαχικών και την ασφαλή ανάσυρσή τους από τη θάλασσα ώστε να αποφευχθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Πηγές / Σύνδεσμοι:

 1. EMODnet www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php
 2. Europa www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2/gis-files/france-shapefile
 3. OpenStreetMap www.openstreetmap.org

ΖΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ

Φοιτητές: Βολίδης Δημήτρης, Χαρίση Ευθυμία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, όπου ζητήθηκε η μελέτη, η καταγραφή και η χαρτογράφηση των ζωνών Ποσειδωνίας και των Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων των περιφερειών Αττικής και Κρήτης. Οι χωρικές πληροφορίες των περιοχών αυτών αντλήθηκαν από τα ΦΕΚ που τις αναγνωρίζουν. Ως τελικός σκοπός της εργασίας τέθηκε η δημιουργία βάσεων δεδομένων και διανυσματικών επιπέδων πληροφορίας των ΖΠ και ΕΑΧ, η ανάλυση τους, χάρτες στο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε, ένας διαδικτυακός χάρτης και 3 αρχεία μορφής kml. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το QGIS.

Continue reading “ΖΩΝΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ”