ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον αέρα και στον θαλάσσιο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου μελετήθηκαν μέσω των ΣΓΠ και των site Copernicus και Emodnet. Μια απ’τις δραστηριότητες αυτές είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων και χρήση των ‘airguns’, που επιδρούν στην βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οδηγούν τα θαλάσσια είδη σε αφανισμό. Επιπλέον αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που έχει ως επίπτωση την διάβρωση, η οποία φέρει κίνδυνο στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Unesco συνδέονται με την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προστασία της.

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ”

Κλιματικές επιπτώσεις στο παρακτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Περίληψη :

Στα πλαίσια του μαθήματος εφαρμογές συστημάτων και γεωγραφικών πληροφοριών , έγινε μια έρευνα για την περιφέρεια Ιόνιων Νήσων , τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και στη συνέχεια για τις κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν  το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης μας.  Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την γεωγραφικά χαρακτηριστικά στην περιοχή μελέτης προέρχονται από τις πλατφόρμες EMODnet και Copernicus. Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα εργαλεία ΣΓΠ για να ενημερωθούν οι ιδιότητες επιλεγμένων χαρακτηριστικών με ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες και ακολούθησε η επεξεργασία τους . Για την μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στην περιοχή μελέτης, επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικά παραδείγματα οι φάροι και οι θέσεις παραγωγής οστρακοειδών . Από την διερεύνηση που έγινε, εντοπίστηκε ένα σύνολο φάρων που αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και για τους οποίους εξετάστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής.

Λέξεις Κλειδιά :

ΣΓΠ , GIS, φάροι , Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, emodnet ,Copernicus

Continue reading “Κλιματικές επιπτώσεις στο παρακτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην περιφέρεια Ιόνιων Νήσων”

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

EIΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», γίνεται η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QGIS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά την εκπόνηση της εργασίας, πάρθηκε η απόφαση να δουλέψουμε ως ομάδα.

Ονοματεπώνυμα φοιτητών                    ΑΕΜ                                   Περιοχή Μελέτης

Κούφας Ιωάννης                                      5606                                    Π. Θεσσαλίας

Χαϊδαλή Νικολέτα                                    5601                                   Π. Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία Π. Θεσσαλίας

Είναι μία κυρίως ορεινή Περιφέρεια , . Αποτελείται από απέραντες γεωργικές εκτάσεις για αυτό άλλωστε και οι κάτοικοί της τρέφονται κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Χωρίζεται σε 5 περιφερειακές ενότητες (Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα , Μαγνησία και Σποράδες)

Πληθυσμός (ΕΛΣΤΑΤ 2011)732.762
Land Area14.071  χλμ²
Marine Area9.056   χλμ²
Costal Length543,70 χλμ.

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 •       Kαταγραφή των αποτελεσμάτων από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές μας
  • Άνοδος στάθμης της θάλασσας, η οποία θα επηρεάσει τις ακτές  με διάβρωση, αλλά  και παρείσδυση του αλμυρού ύδατος
  • Οικονομικές καταστροφές, καθώς πλήττεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αλλά και ο τουρισμός
  • Αλλοίωση της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας πανίδας, λόγω  της αύξησης του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία προβλέπει την πρόκληση μία οικολογικής διαταραχής εξ αιτίας της μείωσης του pH
  • Εμφάνιση ορισμένων φυσικών καταστροφών καθορίζεται από κλιματολογικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. (πυρκαγιές πλημμύρες, κ.τ.λ. ). Αυτό οδηγεί  στην υποβάθμιση των δασών και των δασικών εκτάσεών
 •         Αναγνώριση των δεικτών Emodnet και των δεικτών Copernicus στην περιοχή

               Oι κατηγορίες Emodnet είναι                       Οι δείκτες Copernicus που παρουσιάζονται είναι    

                                 Biology                                                              Αλατότητα

                                 Geology                                                            Θερμοκρασία

                                 Human activities                                              Πλαγκτόν

                                 Seabed Habitat                                               Οξυγόνο

                                                                                                            Διοξείδιο του άνθρακα

                                                                                                            Ύψος της επιφάνειας της θάλασσας

 •   Καταγραφή των φάρων στην περιοχή μας
Εικ.Φάρος ¨Τρικέρι¨ Μαγνησία                                
   Εικ. Φάρος ¨Πάπας¨ στην Ικαρία

 

 •              Αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές μας (π.χ. φάρους)
 •            Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους )

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

 • Η χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος θα γίνει σε περιβάλλον QGIS
 • Xρήση εργαλείου buffer zone για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης
 • Χρήση εργαλείου χωρικής ανάλυσης Point sampling tool
 • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης 

    ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους
 • Δημιουργία συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δύο περιοχών.
 • Δημιουργία λίστας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μας
 • Δημιουργία πίνακα που περιγράφει τα δεδομένα

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη πολιτιστική και παράκτια κληρονομιά των Ιόνιων Νήσων

Εισαγωγή

Στα πλαίσια του μαθήματος με στόχο τη μελέτη του φυσικού παράκτιου και πολιτιστικού αποθέματος ,ως περιοχή μελέτης ορίστηκε η περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ,όπου έγινε μια έρευνα για τους κινδύνους των κλιματιστικών αλλαγών που αφορούν  τη φυσική κληρονομία στην περιοχή μας, όπου συλλέχθηκαν δεδομένα από τις πλατφόρμες του emodnet και του Copernicus. Η εργασία γίνεται  στο  λογισμικό qgis , με κατάλληλη επεξεργασία δεδομένων μετά την συλλογή τους .

περιγραφή περιοχής

Ως περιοχή μελέτης ,ορίζεται η περιφέρεια Ιόνιων νήσων που είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας .Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας. Επίσης βρίσκεται κατά μήκος της δυτικής ηπειρωτικής ακτής της Ελλάδας.  Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 1987 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1622/86, από την ένταξη των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

πληθυσμός214.773
συνολική χερσαία έκταση2306.90(km^2)
θαλάσσια έκταση:18157(km^2)   
μήκος ακτογραμμής:1286.325 km

Με έρευνα που έγινε μέχρι τώρα πήραμε πληροφορία για τη περιφέρεια μας όπως φαίνεται παρακάτω ,για διάφορα ψηφιακά και διανυσματικά δεδομένα πληροφορίας . Επίσης συλλέχθηκαν και δεδομένα για διάφορες παραμέτρους της περιοχής μας από διάφορους δείκτες και έχει δημιουργηθεί και ένας χάρτης με κάποια δεδομένα από την πληροφορία που πήραμε και μια ταξινόμηση των φάρων που είναι στη θάλασσα με αυτούς που είναι στην ακτή.

Σκοπός :

Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγής στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή μας . Στην περιοχή μας αναγνωρίστηκαν πολιτιστικά μνημεία όπως οι φάροι και οι περιοχές οστρακοειδών και μαζεύτηκαν δεδομένα για την πληροφορία αυτή . Θα ασχοληθούμε με τη βαθυμετρία των φάρων και των περιοχών παραγωγής οστρακοειδών και θα κάνουμε μια χαρτογραφική απεικόνιση ανάλογα το βάθος .

Στόχοι :

 • Η δημιουργία ενός πίνακα με τις επιπτώσεις  της κλιματικής αλλαγής της περιοχής μας
 •  Να βρω ποια χαρακτηριστικά επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις
 • Να αναγνωρίσω για τα διάφορα κλιματικά στοιχεία τι δεδομένα υπάρχουν και να τα καταγράψω
 • Να κάνω μια χαρτογραφική αναπαράσταση των μνημείων πολιτιστικής και παράκτιας κληρονομίας των φάρων  και των σημείων παραγωγής οστρακοειδών με βάση την βαθυμετρία

Προτεινόμενα εργαλεία :

 • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης         
 • Buffer -Δημιουργία buffer zone
 • Point sampling tool -εργαλείο χωρικής ανάλυσης(το οποιο συνδιάζει διανυσματική και ψηφιακή πληροφορία)
 • qgis2web- (Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο διαδικτυο)

Τα αποτελέσματα που περιμένω να βγάλω από την εργασία μου είναι

 • μια λίστα των  επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη περιοχή μου
 • ένα χάρτη που θα εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη παράκτια κληρονομιά της περιοχής μου που πλήττετε από τα συγκεκριμένα φαινόμενα
 • μια χαρτογραφική αναπαράσταση  συσχέτισης της πολιτιστικής κληρονομίας με τη βαθυμετρία του ανάγλυφου
 • ένας πίνακας με τα δεδομένα που περιγράφει τα συγκεκριμένα φαινόμενα

Πηγές Δεδομένων :

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής της περιφέρειας Ηπείρου

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Λόγω των δραστηριοτήτων παρατηρείται περιβαλλοντική επιβάρυνση, αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι κλιματικές επιπτώσεις επηρεάζουν την οικονομία, το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

Στην περιφέρεια Ηπείρου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδάτινους πόρους συνδέονται με την μείωση υπόγειων αποθεμάτων, την αύξηση της διείσδυσης του θαλασσινού νερού λόγω μειωμένης φυσικής απορροής ρύπανσης των παράκτιων υγροτοπων και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.

Τα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Ηπείρου είναι τα εξής:

 • Πληθυσμός 620.545 (απογραφή 2011)
 • Χερσαια εκταση 9.153 τ.χλμ
 • Θαλάσσια εκταση 18487 τ.χλμ
 • Μήκος ακτογραμμής 1.500 χλμ

Εικόνα 1: Χάρτης με γεωγραφικά χαρακτηριστικά περιφέρειας Ηπείρου.

Σκοπός και στόχοι:

 • Αναζήτηση γεωγραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών περιοχής
 • Αναζήτηση και αναγνώριση κλιματικών επιπτώσεων στο παράκτιο φυσικό ή πολιτιστικό απόθεμα στις πηγές δεδομένων Copernicus και Emodnet
 • Καταγραφή κλιματικών επιπτώσεων
 • Αναγνώριση και χαρτογραφική αναπαράσταση κλιματικών επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

 • Μείωση στην αγροτική παραγωγή και στο δασικό περιβάλλον
 • Μείωση ταχύτητας ανέμου
 • Αύξηση ξηρασίας και μείωση βροχόπτωσης
 • Άνοδος στάθμης της θάλασσας
 • Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα

Κατηγορίες δεδομένων EMODnet

 • Human activities
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Bathymetry
 • Seabed habitats

Δείκτες copernicus

 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Οξυγόνο
 • Θερμοκρασία
 • Υψος της θαλάσσιας επιφάνειας
 • Αλατότητα
 • Άνεμος

Εργαλεία ΣΓΠ

Το λογισμικό είναι το QGIS και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξης:

 • Clip (αποκοπή δεδομένων της περιοχή μελέτης) 
 • Buffer και Difference (δημιουργία θαλάσσιας έκτασης)
 • Point sampling tool (εργαλείο χωρικής ανάλυσης)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Χαρτογραφική απόδοση κλιματικών επιπτώσεων σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Δημιουργία λίστας επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής της περιοχής μελέτης
 • Δημιουργία πίνακα περιγραφής δεδομένων των φαινομένων

Πηγές:

https://emodnet.ec.europa.eu

https://www.copernicus.eu/

https://www.statistics.gr