ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ομάδα Εργασίας: Ιωαννίδου Κωνσταντίνα,Παντελίδης Παναγιώτης

Περίληψη

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και μάλιστα παρουσιάζει στασιμότητα ως προς την πορεία επίτευξης στόχων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται η συλλογή και διαχείριση γεωγραφικών στοιχείων μέσω του λογισμικού QGIS για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής και συγχρόνως αναγνωρίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μελέτης. Σε στάδια της εργασίας καθορίζονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν και το εύρος των χρηστών τέτοιων εφαρμογών. Τέλος, αποδίδεται η συνολική προσέγγιση των βάσεων δεδομένων και των χαρτών που προκύπτουν μέσω των ΣΓΠ για την πραγμάτευση του θέματος.

Continue reading “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Σ.Γ.Π

Παράγραφος 1 : περιγραφή -αξιοποίηση Σ.Γ.Π

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.), γνωστά ευρέως και ως G.I.S. (Geographic Information Systems) , είναι ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας, σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο . Με εφαρμογές GIS μπορούμε να κατασκευάσουμε χάρτες με ακρίβεια και πραγματικά δεδομένα τα οποία μπορούμε να συλλέξουμε από διάφορες πηγές όπως τηλεπισκοπικούς δορυφόρους . Μπορούμε επίσης να τα αξιοποιήσουμε για πάρα πολλά θέματα ,όπως για παράδειγμα να απεικονίσουμε σχέσεις ανθρώπινων δραστηριοτήτων ,περιβαλλοντικές αλλαγές ,πώς και τι επηρεάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και σχέσεις σε αλληλεπιδράσεις πολιτισμών . Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεικονίσεις με θαλάσσιο στοχασμό .

Παράγραφος 2: Προσέγγιση θέματος -πως μπορούμε να συνδέσουμε τα Σ.Γ.Π με το θέμα μας

 Τα gis είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και ιδιαίτερα στην επιστήμη της Γεωγραφίας, διότι έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τα χωρικά με τα περιγραφικά δεδομένα, κάτι το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση της χωρικής ανάλυσης. Τα γεωγραφικά δεδομένα ενσωματώνουν τέσσερα στοιχεία : θέση στο χώρο, περιγραφή, χωρική σχέση και χρόνο .Έτσι , μετά τη συλλογή των δεδομένων , ακολουθεί η εισαγωγή τους στο λογισμικό , η επεξεργασία των δεδομένων από τον χρήστη ,η ανάλυση τους και τελικά η απόδοση του τελικού προϊόντος . ‘Με βάση το θέμα μας για παράδειγμα μπορούμε να απεικονίσουμε σχέσεις αλληλεπίδρασης  ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα ,τη διατροφική αλυσίδα ,το οικοσύστημα ,τη θαλάσσια βιολογία και την οικολογική καταστροφή με το πέρασμα των χρόνων σε θαλάσσιο περιβάλλον και ξηρά. Επίσης μπορούμε ακόμα να περιγράψουμε και σχέσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό ,όπως τη διασπορά των ανθρώπων και των μεταναστών με το πέρασμα των χρόνων. Εμείς επιλέξαμε να απεικονίσουμε τη παραγωγή οστρακοειδών στη περιοχή του θερμαικού όπως φαίνεται παρακάτω :

χάρτης (Image) :

Παράγραφος 3: Περιγραφή Χάρτη-Αποτελέσματα

Παραπάνω απεικονίζεται ο χάρτης πυκνότητας παραγωγής οστρακοειδών στον Ελλαδικό χώρο, σε κλίμακα 1:25000 όπου παρατηρείται μεγαλύτερη πυκνότητα παραγωγής κοντά στα Νέα Μάλγαρα και χαμηλότερη πυκνότητα παραγωγής από τη περιοχή Μεθώνης μέχρι την περιοχή Αλυκής .Οι τιμές με τις μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας παραγωγής  απεικονίζονται με πιο ανοιχτό χρώμα ενώ οι τιμές με χαμηλότερη παραγωγή οστρακοειδών απεικονίζονται με πιο σκούρο χρώμα . Παρατηρείτε επίσης μια σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα όπου ο άνθρωπος ως χρήστης με διάφορα εργαλεία και συσκευές επεξεργάζεται τα δεδομένα με εφαρμογή τους στο λογισμικό και απεικονίζει την πυκνότητα παραγωγής  οστρακοειδών σε χάρτη .

παράγραφος 4 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στρατιωτικο υλικο στη Μεσογειο θαλασσα

Το έκθεμα το οποίο θα αναλυθεί σε αυτο το άρθρο είναι το “something falls apart” και αποτελεί μια ταινία μικρού μήκους που μας δείχνει την κάτασταση του στρατιωτικού υλικού και πυρομαχικών σε σχέση με τον χρόνο δηλαδή το πως “συμπεριφέρεται” το υλικό αυτό στο θαλάσσιο χώρο.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορίων σίγουρα μπορούν να αξοιοποιήθουν για την διαχείριση του συγκεκριμένου προβλήματος.Τα πυρομαχικά  και το στρατιωτικό υλικό που βρίσκονται στο βυθό της θάλλασας κατα τη διάρκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου  συνιστούν παγκόσμιο πρόβλημα διότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα εκρηξής τους και αυτό συνεπάγεται εκτός απο την μόλυνση του περιβάλλοντος θάλλασιου χώρου σε καταστροφή του οικοσυστιμάτος της θάλασσας,των υδατοκαλλεργιών καθως και τον τουρισμό  της περιοχής αυτής.Ένα ΣΓΠ έχει τη δυνατότητα να μας δείξει το πώς να διαχειριστεί αυτο το πρόβλημα. θά μπορούσε να συνδυάσει επιστημονικά( δεδόμενα που συλλέχθηκαν από τα υποβρύχια π.χ. χημική ανάλυση νερού,εντοπισμός απο τα σόναρ των υποβριχίων)  και τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία δηλαδή την καταγραφή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο.

Στρατιωτικό υλικό στη Μεσόγειο θάλασσα

Επομένως ο συνδυασμός Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και χαρτογραφικής οπτικοποίησης θα μπορούσε να μας δείξει τις ακριβείς τοποθέσιες στις οποίες βρίσκονται πυρομαχικά στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου καθώς και τις περιοχές που βρίσκονται στο “κόκκινο” λόγο της παρουσίας του.Άρα οι επίσημοι φορείς θα μπορούσαν να αξοιοποιήσουν τις πληροφορίες αύτες για την απομάκρυνση του υλικού απο τη Μεσόγειο.

ΠΗΓΗ

https://emodnet.ec.europa.eu/en

Χρήση ΣΓΠ για την ανάδειξη εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών στο θαλάσσιο χώρο της Γαλλίας

Το έκθεμα “Something falls apart – 1mm a decade” αποτελείται από μία ταινία λίγων δευτερολέπτων η οποία φανερώνει μέσω μίας προσομοίωσης την επίδραση που έχουν τα εγκαταλελειμμένα πυρομαχικά στους ωκεανούς. Μέσω αυτού του έργου τέχνης ο θεατής είναι ικανός να αντιληφθεί τις συνέπειες που προκαλούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Στο ίδιο αποτέλεσμα αποσκοπεί και η προσέγγιση του θέματος με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Συγκεκριμένα, με τη χρήση ΣΓΠ δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης του πραγματικού κόσμου, ανάλυσης των χωρικών δεδομένων και της χαρτογραφικής τους απόδοσης. Η χρήση ΣΓΠ είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς, μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων και θαλάσσιων οργανισμών βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες σε περιοχές με πυρομαχικά μπορούν να πυροδοτήσουν την ενεργοποίησή τους με αποτέλεσμα, τον κίνδυνο ανθρώπινων ζωών, τη μόλυνση των θαλάσσιων οργανισμών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος ενώ ακόμη απειλείται η ανθρώπινη υγεία και μέσω της τροφικής αλυσίδας. Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να χωροθετηθεί στη Γαλλία, καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος εγκαταλελειμμένων πυρομαχικών στα παράλιά της που βρέχονται από τον Ατλαντικό ωκεανό.

Χάρτης: Εγκαταλελειμμένα πυρομαχικά στη θάλασσα της Γαλλίας

Με τη χρήση ΣΓΠ και τη χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος οι χρήστες γνωρίζουν πλέον την ακριβή τοποθεσία των πυρομαχικών, την απόστασή τους από την ακτή, το είδος των πυρομαχικών (συμβατικά όπλα, χημικά όπλα) ενώ ακόμα, μπορούν να εντοπίσουν ποιες περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και την τοπική χλωρίδα και πανίδα που βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι, οι ειδικοί έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να συγκροτήσουν κατάλληλες ομάδες για την απενεργοποίηση των πυρομαχικών και την ασφαλή ανάσυρσή τους από τη θάλασσα ώστε να αποφευχθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Πηγές / Σύνδεσμοι:

 1. EMODnet www.emodnet-humanactivities.eu/view-data.php
 2. Europa www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2/gis-files/france-shapefile
 3. OpenStreetMap www.openstreetmap.org

Ασκηση 1

Γράψτε ένα σύντομο κείμενο για το πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα ΣΓΠ και γενικότερα η Γεωπληροφορική, στις διαδικασίες για την καταγραφή, την ανάλυση, την ανάδειξη και την διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή και αφορούν τον Θαλάσσιο Χώρο. Εστιάστε σε ένα από τα θέματα που έχουν παρουσιαστεί στην έκθεση “Στοχασμοί της Θάλασσας” και σε μια περιοχή της επιλογής σας.

Υπόδειγμα δομής του κειμένου

Τίτλος (ενδεικτικός για το θέμα της επιλογής σας)

Παράγραφος 1: Προσέγγιση θέματος – Σύνδεση με την πραγματικότητα.

Παράγραφος 2: Αναφορά των κεντρικών σημείων του θέματος – Σύνδεση με τα ΣΓΠ

Χάρτης (image)

Παράγραφος 3 (προαιρετικά): Ποιά είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για ποιούς θα ήταν χρήσιμα.

Σύνδσμοι στο διαδίκτυο (προαιρετικά):

ΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ,ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,TΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ 2

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΣΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (@kasoumik), ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (@vkstamat), ΣΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (@vasilikisp)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, μελετήθηκε και καταγράφηκε ο υποθαλάσσιος θησαυρός των θαλασσών της Ελλάδας. Κατά την διεκπεραίωση της εργασίας, μελετήθηκαν οι προστατευόμενες περιοχές των Ζωνών Ποσειδωνίας και Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και του Νοτίου Αιγαίου .Πιο συγκεκριμένα,αφού εντοπίστηκαν οι ακριβείς θέσεις των ΖΠ και των ΕΑΧ έγινε η καταμέτρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών τους όπως ειναι το εμβαδόν, το μήκος της ακτογραμμής κτλ των ζωνών αυτών.Καταληκτικά,προέκυψε ένας ενιαίος χάρτης με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Continue reading “ΟΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ,ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,TΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ”

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Λυγούρας Γεώργιος, Μπούκου Βασιλική, Στόγιου Ραφαέλα-Παναγιώτα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, μελετήθηκε, καταγράφηκε και αναδείχθηκε ο υποθαλάσσιος πλούτος των θαλασσών, στον  ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα, το έργο της ομάδας ήταν σχετικό με τις Ζώνες Ποσειδωνίας (ΖΠ) και τους Ενάλιους Αρχαιολογικούς χώρους (ΕΑΧ) της Ελλάδας.  Οι περιοχές μελέτης που ανατέθηκαν στην ομάδα ήταν οι εξής πέντε Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και  Βορείου Αιγαίου. Στόχος της εργασίας ήταν η δημιουργία μίας χωρικής βάσης δεδομένων που θα περιέχει τις περιοχές ΖΠ και ΕΑΧ, η μελέτη των χαρακτηριστικών τους, η ανάδειξή τους, η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικών με την διαχείρισή τους και η απεικόνισή τους σε διαδικτυακό χάρτη (web map), για την ευκολότερη επαφή των χρηστών με τις περιοχές αυτές και την αποδοτική κατανόηση των κινδύνων που αυτές αντιμετωπίζουν (περιβαλλοντικά και διαχειριστικά).

Continue reading “ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ”

Workshop / Εργαστήριο

Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο “Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)”, την Πέμπτη 26/11 (12:00 – 16:00) θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο σε σχέση με το εν εξελίξει θέμα των εργασιών που έχουν αναλάβει οι φοιτητές.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

 • 12:00-13:00 “ΣΓΠ για την Ανάδειξη και Διαφύλαξη του Πλούτου των Ελληνικών Θαλασσών”
  • Γεωγραφικά Χαρακρηριστικά των ΖΠ και των ΕΑΧ του Βορείου Αιγαίου (Λυγούρας Γεώργιος, Στόγιου Ραφαέλα-Παναγιώτα, Μπούκου Βασιλική)
  • Οι Υποθαλάσσιοι “Θησαυροί” του Ιονίου και του Νοτίου Αιγαίου (Κασούμη Κωνσταντίνα, Σταματάκη Βασιλική, Σαϊτη Βασιλική)
  • Γεωγραφικά Χαρακρηριστικά των ΖΠ και των ΕΑΧ των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης (Χαρίση Ευθυμία, Βολίδης Δημήτριος)
  • Γεωγραφικά Χαρακρηριστικά των ΖΠ και των ΕΑΧ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Χρίστος Νικολάου, Τσέτης Αντώνης)
  • Spatial Distribution and Temporal Variations of Posidonia Oceanica Protection Zones (Yasmine Idam, Xavier Cottanceau)
 • 13:00-14:00 “Παράκτια βαθυμετρία και χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων”
  • Πουρσανίδης Δημήτρης. Παρουσίαση με τίτλο “Νέες τεχνολογίες στην μελέτη των παράκτιων περιοχή – η δορυφορική τηλεπισκόπηση ως εργαλείο για την αποτύπωση της παράκτιας βαθυμετρίας και των θαλάσσιων οικοτόπων
   Οι δορυφορικές παρατηρήσεις αποτελούν πολύτιμη πηγή δεδομένων για την παρατήρηση, παρακολούθηση και χαρτογράφηση της παράκτιας ζώνης. Ο συνδυασμός τους με δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με εργασίες πεδίου μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την κατανομή των λιβαδιών ποσειδωνίας και της παράκτιας βαθυμετρίας σε μεγάλες εκτάσεις και με μεθοδολογίες που μπορούν να παρέχουν χωροχρονικά πληροφορίες για αλλαγές.
  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (14:00 – 14:15)

 • 14:15 – 15:15 “Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών στην ενάλια αρχαιολογική έρευνα”
  • Τούρτας Αλέξανδρος. Παρουσίαση με τίτλο “Γεωπληροφορική και Υποβρύχια Πολιτισμική Κληρονομιά
   Ναυάγια, αρχαία λιμάνια, καταποντισμένοι οικισμοί και πολλά ακόμα αρχαιολογικά και ιστορικά σύνολο αποτελούν το ενδιαφέρον σύνολο της ενάλιας – υδάτινης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το ιδιαίτερο αυτό πολιτιστικό κεφάλαιο παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και ενδιαφέρουσες προοπτικές διαχείρισης. Η σύγχρονη γεωπληροφορική διαθέτει πολύτιμα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά σε αυτό τον τομέα. Τόσο στην έρευνα όσο και σε θέματα προστασίας και ανάδειξης θα αναζητήσουμε στη συζήτησή μας τους τρόπους, με τους οποίους οι μεθοδολογίες της γεωπληροφορικής συμβάλουν στη διαχείριση του ενάλιου πολιτισμικού αποθέματος.
  • Απαντήσεις σε ερωτήσεις
 • 15:15 – 16:00 Ανοιχτή συζήτηση (ελεύθερη συμμετοχή)
  • Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα
  • Ανατροφοδότηση

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ερωτημάτων (με υποβολή γραπτού μηνύματος), τα οποία θα απαντώνται μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων (από τους εισηγητές). Η συζήτηση που θα ακολουθήσει αφορά τις προοπτικές αξιοποίησης των “ΣΓΠ για την Ανάδειξη και Διαφύλαξη του Πλούτου των Ελληνικών Θαλασσών” (στα πλαίσια των εργασιών που έχουν αναλάβει οι φοιτητές).

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται για τις διαδικτυακές συναντήσεις του συγκεκριμένου μαθήματος (https://authgr.zoom.us/j/92489038608).

Την προετοιμασία και τον συντονισμό του εργαστηρίου έχει αναλάβει ο διδάσκων του μαθήματος Κίμων Παπαδημητρίου (Δρ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών).


Πουρσανίδης Δημήτρης, Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Θαλάσσιας Οικολογίας (http://www.terrasolutions.eu, https://www.tandfonline.com/, https://news.grida.no/, https://www.linkedin.com/in/dimitrispoursanidis/)

Τούρτας Αλέξανδρος, Αρχαιολόγος, Δρ. Αρχιτεκτονικής (https://forth.academia.edu/AlexandrosTourtas, https://www.researchgate.net/profile/Alexandros_Tourtas, https://www.linkedin.com/in/alexandros-tourtas-aa262143/)

.

ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΦΥΚΙΑ ;

Μελέτη ζωνών προστασίας των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή της Χαλκιδικής.

ΜΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ

Continue reading “ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΦΥΚΙΑ ;”

ΣΓΠ για την ανάδειξη και την διαφύλαξη του πλούτου των ελληνικών θαλασσών

Μόνον κάτι που είναι γνωστό και έχει αξία μπορεί να διαφυλαχθεί. Όσα
βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού παραμένουν μέχρι σήμερα
αρκετά “αόρατα” ώστε να μπορούν να αποκτήσουν νόημα για τον
καθημερινό άνθρωπο. Η ενημέρωση για την Ενάλια Πολιτιστική
Κληρονομιά μπορεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και να
προκαλέσει το ενδιαφέρον της για προστασία και περαιτέρω μελέτη.

UNESCO (2013). Manual for Activities Directed at Underwater
Cultural Heritage. Guidelines to the Annex of the UNESCO 2001
Convention

Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο “Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ)” οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν μια σειρά ομαδικών εργασιών για επιλεγμένα χαρακτηριστικά του θαλασσίου περιβάλλοντος σε περιοχές ενδιαφέροντός τους.

Continue reading “ΣΓΠ για την ανάδειξη και την διαφύλαξη του πλούτου των ελληνικών θαλασσών”