ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ

Εισαγωγή

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις συνιστώσες του φαινομένου, το χρονικό διάστημα εμφάνισης τους, το διασυνοριακό χαρακτήρα τους καθώς και από την αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η αλληλεπίδραση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον αέρα και στον θαλάσσιο στον χώρο της Ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ηπείρου μελετήθηκαν μέσω των ΣΓΠ και των site Copernicus και Emodnet. Μια απ’τις δραστηριότητες αυτές είναι η έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων και χρήση των ‘airguns’, που επιδρούν στην βιοποικιλότητα και στο θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς οδηγούν τα θαλάσσια είδη σε αφανισμό. Επιπλέον αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης στην περιοχή είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που έχει ως επίπτωση την διάβρωση, η οποία φέρει κίνδυνο στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με την Unesco συνδέονται με την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την προστασία της.

Continue reading “ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ”

Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

EIΣΑΓΩΓΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα επικύρωσε την Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με τον Νόμο 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994). Στα πλαίσια του μαθήματος με τίτλο «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», γίνεται η μελέτη των δεδομένων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες EMODnet και Copernicus για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές επιπτώσεις στο παράκτιο φυσικό και πολιτισμικό απόθεμα. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το QGIS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Όσον αφορά την εκπόνηση της εργασίας, πάρθηκε η απόφαση να δουλέψουμε ως ομάδα.

Ονοματεπώνυμα φοιτητών                    ΑΕΜ                                   Περιοχή Μελέτης

Κούφας Ιωάννης                                      5606                                    Π. Θεσσαλίας

Χαϊδαλή Νικολέτα                                    5601                                   Π. Βορείου Αιγαίου

Στοιχεία Π. Θεσσαλίας

Είναι μία κυρίως ορεινή Περιφέρεια , . Αποτελείται από απέραντες γεωργικές εκτάσεις για αυτό άλλωστε και οι κάτοικοί της τρέφονται κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Χωρίζεται σε 5 περιφερειακές ενότητες (Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα , Μαγνησία και Σποράδες)

Πληθυσμός (ΕΛΣΤΑΤ 2011)732.762
Land Area14.071  χλμ²
Marine Area9.056   χλμ²
Costal Length543,70 χλμ.

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 •       Kαταγραφή των αποτελεσμάτων από την κλιματική αλλαγή στις περιοχές μας
  • Άνοδος στάθμης της θάλασσας, η οποία θα επηρεάσει τις ακτές  με διάβρωση, αλλά  και παρείσδυση του αλμυρού ύδατος
  • Οικονομικές καταστροφές, καθώς πλήττεται ο πρωτογενής τομέας παραγωγής αλλά και ο τουρισμός
  • Αλλοίωση της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας πανίδας, λόγω  της αύξησης του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία προβλέπει την πρόκληση μία οικολογικής διαταραχής εξ αιτίας της μείωσης του pH
  • Εμφάνιση ορισμένων φυσικών καταστροφών καθορίζεται από κλιματολογικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. (πυρκαγιές πλημμύρες, κ.τ.λ. ). Αυτό οδηγεί  στην υποβάθμιση των δασών και των δασικών εκτάσεών
 •         Αναγνώριση των δεικτών Emodnet και των δεικτών Copernicus στην περιοχή

               Oι κατηγορίες Emodnet είναι                       Οι δείκτες Copernicus που παρουσιάζονται είναι    

                                 Biology                                                              Αλατότητα

                                 Geology                                                            Θερμοκρασία

                                 Human activities                                              Πλαγκτόν

                                 Seabed Habitat                                               Οξυγόνο

                                                                                                            Διοξείδιο του άνθρακα

                                                                                                            Ύψος της επιφάνειας της θάλασσας

 •   Καταγραφή των φάρων στην περιοχή μας
Εικ.Φάρος ¨Τρικέρι¨ Μαγνησία                                
   Εικ. Φάρος ¨Πάπας¨ στην Ικαρία

 

 •              Αναγνώριση πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές μας (π.χ. φάρους)
 •            Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους )

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΓΠ

 • Η χαρτογραφική απεικόνιση του θέματος θα γίνει σε περιβάλλον QGIS
 • Xρήση εργαλείου buffer zone για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης
 • Χρήση εργαλείου χωρικής ανάλυσης Point sampling tool
 • Clip – αποκοπή δεδομένων για τη περιοχή μελέτης 

    ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Χαρτογραφική απόδοση της πολιστικής κληρονομίας στις περιοχές μελέτης μας (π.χ. μνημεία από αρχαιολογικούς χώρους, φάρους
 • Δημιουργία συγκριτικού πίνακα μεταξύ των δύο περιοχών.
 • Δημιουργία λίστας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις περιοχές μας
 • Δημιουργία πίνακα που περιγράφει τα δεδομένα

    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

H κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει η χώρα μας με σημαντικές συνέπειες στο φυσικό της περιβάλλον και στο πολιτιστικό της απόθεμα. Σκοπός της παρούσας μελέτης, που γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος “εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών”,είναι ο προσδιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Τα δεδομένα αποκτήθηκαν από τους ιστότοπους emodnet και copernicus. Ο χάρτης κατασκευάστηκε με την βοήθεια του προγράμματος QGIS.

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 199.231
ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΚΤΑΣΗ: 3.847 χλμ2
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ: 10.608 χλμ2
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ: 1.477 χλμ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ EMODNET

 • Biology
 • Bathymetry
 • Chemistry
 • Geology
 • Human activities
 • Seabed habitats

ΔΕΙΚΤΕΣ COPERNICUS

 • Θερμοκρασία
 • Πλαγκτόν
 • Αλατότητα
 • Οξυγόνο
 • Ύψος επιφάνειας της θάλασσας

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Επιπτώσεις στον τουρισμό/οικονομία
 • Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα
 • Αύξηση φυσικών καταστροφών
 • Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
 • Αλλαγές στην συχνότητα, την κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

https://emodnet.ec.europa.eu/en#

https://www.copernicus.eu/en

https://el.wikipedia.org/

https://geodata.gov.gr/en/

https://www.statistics.gr/

Αντίκτυπο κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Στα πλαίσια του θέματος, πραγματοποιείται ανάλυση βασικών  στοιχείων πληθυσμού και έκτασης για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω του λογισμικού QGIS ενώ παράλληλα παρουσιάζονται επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βάσει στοιχείων και δεικτών, δεδομένα τα οποία προκύπτουν από την διαχρονική παρατήρηση τους στις πλατφόρμες  EMODnet και Copernicus. Ένα πρόσφατο παράδειγμα του φαινομένου είναι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή μελέτης την περίοδο του καλοκαιριού 2021 ενώ παρακάτω στην ιστοσελίδα δίνονται και περαιτέρω πιθανές επιπτώσεις αυτού.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Στοιχεία Πληθυσμού
Γεωχωρικά δεδομένα περιοχής μελέτης

Κατηγορίες δεδομένων EMODnet:

Biology

Human Activities

Chemistry

Geology

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της Ελλάδας. Αποτελείται από απέραντες γεωργικές εκτάσεις για αυτό άλλωστε και οι κάτοικοί της τρέφονται κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αποτελείται από 5 περιφερειακές ενότητες (Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα , Μαγνησία και Σποράδες). Συνολικά έχει 732.762 (απογραφή 2011) , ενώ η χερσαία και η θαλάσσια έκταση της είναι 14,071  χλμ²και   9,056   χλμ²           αντίστοιχα. Τέλος , η ακτογραμμή της εκτείνεται σε 543,70 χλμ.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που χρήζει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος πολιτισμός, παρουσιάζοντας διάφορες επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τη Θεσσαλία, οι κλιματικές περιοχές καθορίζονται από το ανάγλυφο, το υψόμετρο και την έκθεση στους ανέμους. Οι επιπτώσεις λοιπόν, της κλιματικής αλλαγής είναι

 • Άνοδος στάθμης της θάλασσας
 • Φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές πλημμύρες, κ.τ.λ.)
 • Αύξηση του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα
 • Εμφάνιση των ακραίων καιρικών φαινομένων

Oι κατηγορίες Emodnet είναι   

 • Biology                                              
 • Geology
 • Human activities
 • Seabed Habitat

Οι δείκτες Copernicus που παρουσιάζονται στη Θεσσαλία   

 • Αλατότητα
 • Θερμοκρασία
 • Πλαγκτόν
 • Οξυγόνο
 • Διοξείδιο του άνθρακα
 • Ύψος της επιφάνειας της θάλασσας
 • Άνεμος
Εικ. Χάρτης απεικόνισης της Περιφέρεις Θεσσαλίας. Δημιουργήθηκε σε περιβάλλον QGIS.

Πηγές

 1. http://geodata.gov.gr
 2. https://emodnet.ec.europa.eu/en
 3. https://el.wikipedia.org
 4. https://www.copernicus.eu/en
 5. https://www.thessaly.gov.gr/