ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ – ΛΑΔΑΔΙΚΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΝΟΨΗ

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διαχρονική χωροταξική μεταβολή της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 1915-2015. Συγκεκριμένα ως περιοχή μελέτης επιλέχτηκαν οι περιοχές της Βαλαωρίτου και των Λαδάδικων. Στις περιοχές αυτές παρατηρήθηκαν αλλαγές στο οδικό δίκτυο, στην ανοικοδόμηση και γενικότερα την ανάπτυξη των περιοχών.

Στην περιοχή μελέτης εντοπίστηκαν συνολικά 89 σημεία ενδιαφέροντος, εκ των οποίων τα 50 υπήρχαν κατά το έτος 1915, ενώ τα 39 εντοπίζονται στην περιοχή αργότερα. Η πλειοψηφία των σημείων αυτών ανήκουν στην 4η Εφορεία, με άλλα λόγια θεωρούνται διατηρητέα κτήρια και είναι στολίδια της περιοχής μελέτης. Εντός των τειχών της παλιάς πόλης βρίσκονται αρκετά από τα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν μέχρι και σήμερα.

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης είναι 9 χιλιόμετρα και κατά κύριο λόγο είναι αυτοκινητόδρομοι. Ωστόσο, καθώς μεγάλο τμήμα της περιοχής μελέτης αποτελούν τα Λαδάδικα, δεύτερη πιο σημαντική κατηγορία οδικού δικτύου αποτελούν οι πεζόδρομοι.

Η περιοχή μελέτης κατά κύριο λόγο είναι δομημένοι χώροι, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, όπου η δόμηση είναι πυκνή. Μοναδικό αδόμητο χώρο εντοπίζουμε την Πλατεία Ελευθερίας. Φυσικά πρέπει να επισημάνουμε, ότι η σημερινή χρήση της πλατείας είναι χώρος στάθμευσης.