ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1916-1918)


 “Συμμαχικά Στρατεύματα: βαβέλ των φυλών”  στη Θεσσαλονίκη του (1916-1918)

Που είχαν εγκατασταθεί τα συμμαχικά στρατεύματα εκείνη την περίοδο ;  Πως αντιμετωπίστηκαν τα υγειονομικά προβλήματα και οι ασθένειες που θέρισαν τότε; Τι είδους μονάδες δημιουργήθηκαν και που;

Οι συνοικίες της πόλης ήταν όπως τότε;

Όλα αυτά τα ερωτήματα επιθυμούμε να απαντήσουμε, αφού πρώτα οριοθετήσουμε την περιοχή μας , συλλέξουμε δεδομένα, επιλέξουμε μεθόδους επεξεργασία και αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα.

Χάρτες Απεικόνισης Νοσοκομείων & Στρατοπέδων

Συμμαχικά_Νοσοκομεία_Θεσνιη(1916_1919)
Εικόνα1: Συμμαχικά Νοσοκομεία Θεσν/κης (1916-1919)

 

Συμμαχικά_Στρατόπεδα_Θεσ/νικης( 1916_1919)
Εικόνα 2: Συμμαχικά Στρατόπεδα Θεσ/νικης (1916-1919)

 

Λέξεις Κλειδιά:  Θεσσαλονίκη(1916-1918), Συμμαχικά Στρατόπεδα, Συμμαχικά Νοσοκομεία, υγειονομικά προβλήματα, περιοχές εγκατάστασεις

Γ΄Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσ/νικης (1912-1913)

Οδοιπορικό Λευκού Πύργου με Συμμαχικά Νοσοκομεία (1912-1913)

Περιοχή Μελέτης-Σκοποί-Στόχοι-Αποτελέσματα

Φοιτητής
Αλεξανδρίδης Βασίλης