Επιπτωσεις κλιματικης αλλαγης στο παρακτιο φυσικο και πολιτιστικο αποθεμα της περιφερειας Κεντρικης Μακεδονιας

Περιληψη

Στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» ανατέθηκε η διεκπεραίωση εργασίας με θέμα την κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα του παράκτιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας. Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρώτα, γίνεται αναφορά στα δημογραφικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας, στις πιθανές επιπτώσεις λόγω των κλιματικών μεταβολών και στα συγκεκριμένα κλιματικά στοιχεία που τις προκαλούν. Τέλος, με τη χρήση διαδικτυακών πηγών και του λογισμικού QGIS δημιουργείται διαδραστικός χάρτης για το διαδίκτυο που αποδίδει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που θεωρήθηκαν ως αντιπροσωπευτικά στοιχεία του παράκτιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιφέρειας, όπως η ακτογραμμή, οι φάροι, τα λιμάνια, οι περιοχές natura, περιοχές κατάλληλες για κολύμβηση και περιοχές παραγωγής οστρακοειδών.

Λέξεις-Κλειδιά: Κεντρική Μακεδονία, κλιματική αλλαγή, παράκτιο, πολιτιστικό, απόθεμα

Εισαγωγη

Το παράκτιο περιβάλλον εκτός από σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, έχει αποτελέσει φυσικό πεδίο για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, που συνεχίζουν να αφήνουν τα ίχνη τους ως ορόσημα στον χώρο και στον χρόνο. Παράλληλα, ο ίδιος ο τόπος εμπλουτίζεται με άυλα χαρακτηριστικά που εκτείνονται πέρα από τα σαφώς εντοπισμένα γεωγραφικά όρια.

Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και να μελετάται από τα τέλη του 19ου αιώνα και τα αποτελέσματα αυτής γίνονται όλο και περισσότερο αισθητά παγκοσμίως με τις επιπτώσεις που προκαλούνται τόσο στην οικονομία όσο και στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα ενός τόπου (ΠΕΣΠΚΑ ΠΚΜ, 2020). Ειδικότερα, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που το μεγαλύτερο μέρος της είναι παραθαλάσσιο και που στηρίζεται στη θάλασσα για μια μεγάλη ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων, η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία όλων.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετηθούν οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή για το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με τη χρήση διαθέσιμων διαδικτυακών πηγών γεωχωρικών δεδομένων και κατάλληλου λογισμικού.

Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι:

 1. Παρουσίαση των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, με χρήση συγκεντρωτικών πινάκων και αναγνώριση των κλιματικών στοιχείων που πλήττουν την περιοχή μελέτης.
 2. Χαρτογράφηση θέσεων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας (π.χ. προστατευόμενες περιοχές, φάροι), μέσω κατάλληλου συμβολισμού και μεθόδων γεωοπτικοποίησης.
 3. Παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών  για τις παραπάνω θέσεις ώστε να γίνει εκτίμηση του βαθμού επίδρασης των περιβαλλοντικών στοιχείων σε αυτά, μέσω της αξιοποίησης εργαλείων χωρικής ανάλυσης.

Κατ’ επέκταση τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 1. Χάρτης γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης.
 2. Λίστα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 3. Πίνακας κλιματικών στοιχείων που πλήττουν την περιοχή μελέτης.
 4. Διαδραστικός χάρτης για το διαδίκτυο που αποδίδει την περιοχή μελέτης, την ακτογραμμή, τη θαλάσσια έκταση και τις θέσεις ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας.

Τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο ενημέρωσης των πολιτών και να υποστηρίξουν τους αρμόδιους φορείς στη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας στις εντοπισμένες θέσεις.

Περιοχη μελετης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η δεύτερη σε πληθυσμό Περιφέρεια της Ελλάδας συγκεντρώνοντας το 17,38% του πληθυσμού της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 1.880.058 άτομα. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση Περιφέρεια της χώρας με συνολική έκταση 18.811 Km2 , δηλαδή το 14,29% περίπου της συνολικής έκτασης της χώρας (131.621 Km2 ). Το μήκος της ακτογραμμής της υπολογίστηκε στα 862,75 χλμ. και η θαλάσσια έκτασή της, για απόσταση 6 μιλίων υπολογίστηκε στα 5.212,62 τ.χλμ. Συνορεύει με τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και από τους κόλπους Θερμαϊκό, Τορωναίο, Αγίου Όρους, Ιερισσού και Στρυμονικό. Διαιρείται σε επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες (Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής). Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα της Περιφέρειας είναι η Θεσσαλονίκη. Άλλες μεγάλες πόλεις και Εθνικοί Πόλοι είναι οι Σέρρες και η Κατερίνη, ενώ Πρωτεύοντες Περιφερειακοί Πόλοι είναι η Βέροια, η Αλεξάνδρεια, τα Γιαννιτσά, η Έδεσσα, το Κιλκίς, η Νάουσα και ο Πολύγυρος.

Το κλίμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Το εύρος των θερμοκρασιών είναι πολύ μεγαλύτερο από τη μέση διακύμανση του ελλαδικού χώρου. Οι πιο ψυχροί μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, ενώ οι πιο θερμοί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Βροχές πέφτουν αρκετές το φθινόπωρο, στις αρχές του χειμώνα και την άνοιξη. Λόγω των βόρειων και βορειοδυτικών ανέμων που φυσούν τον χειμώνα, προκαλείται πολύ συχνά παγετός. Στα ορεινά, το κλίμα παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα η θερμοκρασία πέφτει πολύ χαμηλά στις ορεινές περιοχές, οι βροχές είναι διπλάσιες σε σχέση με τα πεδινά και σαφώς περισσότερες από τον μέσο όρο των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα, ενώ τα χιόνια είναι πολύ περισσότερα και λιώνουν στα μέσα της άνοιξης. Στις παραθαλάσσιες περιοχές, και ιδίως στη Χαλκιδική, το κλίμα είναι σαφώς πιο ήπιο, με μεσογειακά χαρακτηριστικά (ΠΕΣΠΚΑ ΠΚΜ, 2020).

Γενικά, στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας παρατηρούνται ενδεικτικές επιπτώσεις λόγω των κλιματικών μεταβολών, όπως είναι η μείωση της παραγωγής ξυλείας στα δάση, μείωση της τροφοδοσίας και ανανέωσης του νερού των υδροφόρων οριζόντων, ποιοτική υποβάθμιση των υπόγειων υδροφορέων λόγω της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων τους, αύξηση της ζήτησης – κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη (κλιματισμό) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπερφόρτωση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με το World Heritage Centre της UNESCO, έχει καταρτιστεί μια λίστα πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, από τις οποίες θα μελετηθούν μονάχα αυτές για τις οποίες βρέθηκαν δεδομένα.

Εικόνα 1: Λίστα πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα σύμφωνα με το World Heritage Centre της UNESCO. (Unesco Documents)

Οι πιθανές επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν στην περιοχή μελέτης είναι:

 • Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα
 • Καταστροφή των παράκτιων υποδομών
 • Καταστροφή των δασικών εκτάσεων
 • Επιπτώσεις στον τουρισμό

Επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα:

Υπάρχει απώλεια ειδών και οικοτόπων. Αρχικά, υπάρχει μεγάλη μεταβολή της θερμοκρασίας των ωκεάνιων ρευμάτων και άρα η μετανάστευση θαλάσσιων ειδών και η εισβολή ξένων ειδών είναι αναπόφευκτες. Επίσης, η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει και την ικανότητα των ωκεάνιων υδάτων να αναμειχθούν μεταξύ τους ενώ ακόμα,  το θερμότερο νερό δεν μπορεί να συγκρατήσει εξίσου μεγάλη ποσότητα αερίων, μεταξύ των οποίων και οξυγόνο. Έτσι, τα νερά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, γίνονται περισσότερο όξινα και λιγότερο βασικά, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές να αποσυντίθενται τα κελύφη θαλάσσιων ειδών. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως το φαινόμενο αποξυγόνωσης των ωκεανών. Ακόμα, εξαιτίας της αλλαγής της εποχικότητας, υπάρχει ξαφνική  αλλαγή θερμοκρασιών (εξαιρετικά αυξημένες ή χαμηλές τιμές θερμοκρασίας) και έτσι μειώνεται η ετήσια γεωργική παραγωγή, δηλαδή υπάρχει απώλεια της ικανότητας καλλιέργειας παραδοσιακών φυτών και μείωση της αλιευτικής παραγωγής.

Καταστροφή των παράκτιων υποδομών:

Υπάρχει άνοδος της στάθμης της θάλασσας και έτσι παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της διάβρωσης. Ένα χαρακτηριστικό σημείο της παράκτιας περιοχής της Περιφέρειας με θέματα διάβρωσης είναι οι ακτές του Δήμου Θερμαϊκού. Το φαινόμενο έχει προχωρήσει αρκετά με συνέπειες τη μείωση του πλάτους των παραλιών, την ένταση πλημμυρικών φαινομένων, τη μείωση χώρου αναψυχής και τουρισμού, την καταστροφή θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τον περιορισμό και την αυξημένη αλατότητα καλλιεργήσιμων εκτάσεων και τον κίνδυνο καταστροφής υποδομών, κοινωφελών δικτύων ύδρευσης και περιουσιών των κατοίκων.

Καταστροφή των δασικών εκτάσεων:

Και σε αυτήν την περίπτωση, εξαιτίας της αλλαγής της εποχικότητας, δηλαδή αλλαγή στη συχνότητα και ένταση των βροχοπτώσεων και στη συχνότητα και σοβαρότητα της ξηρασίας, η περίοδος ξηρασίας του καλοκαιριού είναι μεγαλύτερη και έτσι υπάρχει αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Επιπτώσεις στον τουρισμό:

Τέλος, σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι επιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν αιτίες μείωσης του τουρισμού καθώς οδηγούν σε μη ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών στις τουριστικές υποδομές.

Από την αναζήτηση που έγινε στο διαδίκτυο για διαθέσιμα γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τις παραπάνω πιθανές επιπτώσεις, εντοπίστηκαν 6 θεματικές κατηγορίες από το EMODnet και 9 από το Copernicus.

Πίνακας 1: Πίνακας συσχέτισης κατηγοριών EMODnet και κλιματικών επιπτώσεων.
Πίνακας 2: Πίνακας συσχέτισης δεικτών Copernicus και κλιματικών επιπτώσεων.

Τα δεδομένα των κατηγοριών EMODnet και Copernicus αντλήθηκαν από τις παρακάτω πηγές:

Πίνακας 3: Πίνακας πηγών για κάθε κατηγορία EMODnet.
Πίνακας 4: Πίνακας πηγών για κάθε δείκτη Copernicus.

Συστηματα Γεωγραφικων Πληροφοριων

Δεδομενα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την διεκπεραίωση της εργασίας και του σχεδιασμού του χάρτη είναι τα παρακάτω:

Πίνακας 5: Πίνακας δεδομένων και πηγών

Τα συστήματα συντεταγμένων είναι ΕΓΣΑ 87 για τα όλα τα shapefiles και WGS84 για το γεωγραφικό υπόβαθρο. Τα είδη των δεδομένων είναι διανυσματικά και ψηφιακά. Οι  πηγές των δεδομένων είναι από το διαδίκτυο και συγκεκριμένα από το Geodata, το EMODnet και το Copernicus.

 Λογισμικο

 1. QGIS (το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας και τη δημιουργία των χαρτών).
 2. Microsoft Word (για την τεχνική έκθεση).
 3. Microsoft Excel (για την δημιουργία πινάκων)

Συσκευες

Η διεξαγωγή της εργασίας έγινε σε προσωπικό υπολογιστή (laptop PC).

Χρηστες

Οι κατηγορίες χρηστών που απευθύνεται η συγκεκριμένη εργασία είναι το ευρύ κοινό και η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή. Ένας απλός χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιφέρειας, καθώς και για τα συγκεκριμένα στοιχεία και δείκτες  που περιγράφουν τα κλιματικά στοιχεία που προκαλούν τις επιπτώσεις αυτές. Η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τον κλάδο αυτό, μελετώντας τις πιθανές επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν και τον διαδικτυακό χάρτη, θα μπορεί να υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας στις εντοπισμένες θέσεις, για την πρόβλεψη και διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά.

Μεθοδολογια και Αποτελεσματα

Γεωγραφικα Χαρακτηριστικα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη της Περιφέρειας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λήφθηκαν από διαδικτυακές πηγές και επεξεργαστήκαν στο πρόγραμμα QGIS, ωστόσο, ένα από αυτά δεν υπήρχε διαδικτυακά και έπρεπε να δημιουργηθεί από την αρχή στο πρόγραμμα. Αυτό ήταν η θαλάσσια έκταση. Απαιτούταν επίσης και ο υπολογισμός της χερσαίας έκτασης στο πρόγραμμα QGIS, αλλά καθώς η πληροφορία αυτή υπήρχε στο διαδίκτυο (Wikipedia), δεν χρειάστηκε να υπολογιστεί.

Αρχικά, από το αρχείο των Περιφερειών της Ελλάδας, δημιουργήθηκε νέο shapefile που περιείχε μόνο την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Στη συνέχεια, από τα αρχεία που περιείχαν τους φάρους, τα λιμάνια, τις περιοχές Natura, τις παραλίες κατάλληλες για κολύμβηση και τις περιοχές παραγωγής οστρακοειδών αποκόπηκαν, με το εργαλείο Clip, τα στοιχεία που περιέχονταν στην περιφέρεια. Όσον αφορά την ακτογραμμή, αρχικά απομονώθηκαν τα κομμάτια αυτής που αντιστοιχούσαν στην περιφέρεια. Έπειτα, στο Attribute Table δινόταν το μήκος σε μέτρα για το κάθε ένα κομμάτι. Έτσι, τα δεδομένα του μήκους περάστηκαν στο Microsoft Excel όπου και έγινε το άθροισμα όλων προκειμένου να υπολογιστεί το ολικό μήκος της ακτογραμμής. Τέλος, για τον υπολογισμό της θαλάσσιας έκτασης, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο τα θαλάσσια όρια του OpenStreetMaps και  την ακτογραμμή, σχηματίστηκαν νέα πολύγωνα με το εργαλείο Add Polygon Features. Στη συνέχεια, με το εργαλείο Open Field Calculator του Open Attribute Table υπολογίστηκε το εμβαδόν των πολυγώνων. Με το άθροισμα αυτών υπολογίστηκε το ολικό εμβαδόν της θαλάσσιας έκτασης.

Πληθυσμός (απογραφή 2011)1.880.058 κάτοικοι
Χερσαία έκταση18.811 τ.χλμ.
Θαλάσσια έκταση4.624,54 τ.χλμ.
Μήκος ακτογραμμής862,75 χλμ.
Φάροι στην ακτογραμμή1
Φάροι στη θάλασσα2
Λιμάνια8
Παραλίες κατάλληλες για κολύμβηση115
Περιοχές παραγωγής οστρακοειδών (μύδια)141
Περιοχές Natura200054
Πίνακας 6: Πίνακας γεωγραφικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

Ποσοτικες και Ποιοτικες Ιδιότητες

Πίνακας 7: Πίνακας ποσοτικών και ποιοτικών ιδιοτήτων των γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιφέρειας
Πίνακας 8: Πίνακας ποσοτικών και ποιοτικών ιδιοτήτων των θέσεων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας της περιφέρειας.

Εργαλεια ΣΓΠ

Τα εργαλεία του λογισμικού QGIS που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

 1. Point Sampling Tool
 2. Clip
 3. Add Polygon Features
 4. Open Field Calculator
 5. Qgis2web

Χαρτογραφικη Αποδοση

Χάρτης 1: Χάρτης γεωγραφικών χαρακτηριστικών και θέσεων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας

Ο διαδραστικός χάρτης για το διαδίκτυο δίνεται παρακάτω:

Γεωγραφικη Αναλυση

Οι περιοχές περιβαλλοντικής και πολιτιστικής σημασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που παρουσιάζονται στον χάρτη (φάροι, λιμάνια, περιοχές natura2000, περιοχές κατάλληλες για κολύμβηση και περιοχές παραγωγής οστρακοειδών) είναι οι θέσεις οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή στην περιφέρεια.

Αρχικά οι φάροι, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της αλλαγής στη συχνότητα και ένταση των βροχοπτώσεων, διαβρώνονται και καταστρέφονται. Όσο παλιότερα κατασκευασμένος είναι ένας φάρος, όσο πιο κοντά στη θάλασσα βρίσκεται και όσο μικρότερο είναι το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται, τόσο πιο γρήγορα διαβρώνεται. Δηλαδή, ο φάρος στο Ποσείδι (κωδικός ταυτότητας GRE 111) που κατασκευάστηκε το 1864 έχει μεγάλες πιθανότητες να καταστραφεί από αλλαγές του κλίματος, ενώ ακόμη μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν για τον φάρο στο Μεγάλο Έμβολο (κωδικός ταυτότητας GRE 096), που κατασκευάστηκε κι αυτός την ίδια χρονολογία αλλά βρίσκεται και πολύ κοντά στη θάλασσα.

Όσον αφορά τα λιμάνια, πάλι εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και της αλλαγής στη συχνότητα και ένταση των βροχοπτώσεων, διαβρώνονται και καταστρέφονται οι υποδομές τους.

Σχετικά με τις περιοχές natura2000, η αλλαγή στη θερμοκρασία του αέρα, η αλλαγή στη συχνότητα και ένταση των βροχοπτώσεων και στη συχνότητα και σοβαρότητα της ξηρασίας, μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή αυτών τον εκτάσεων, καθώς η περίοδος ξηρασίας του καλοκαιριού είναι μεγαλύτερη και άρα έτσι υπάρχει αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επίσης, εξαιτίας αυτών, μειώνεται η ετήσια γεωργική παραγωγή, δηλαδή προκαλείται απώλεια ειδών και οικοτόπων και άρα υπάρχει απώλεια της ικανότητας καλλιέργειας παραδοσιακών φυτών. Συγκεκριμένα για τις λίμνες και θάλασσες, η αλλαγή στη θερμοκρασία της θάλασσας και των ωκεάνιων ρευμάτων, η αλατότητα, το πλαγκτόν, το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα και το pH, είναι παράγοντες που μειώνουν την αλιευτική παραγωγή.

Έτσι, είναι επόμενο να επηρεάζονται και οι περιοχές παραγωγής οστρακοειδών. Ειδικότερα, λόγω του φαινομένου της αποξυγόνωσης των ωκεανών, που αναφέρθηκε και παραπάνω, τα νερά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, γίνονται περισσότερο όξινα και λιγότερο βασικά, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές να αποσυντίθενται τα κελύφη των οστρακοειδών.

Τέλος, οι περιοχές κατάλληλες για κολύμβηση, που έχουν δηλαδή γαλάζια σημαία, επηρεάζονται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, καθώς προκαλείται μείωση του πλάτους των παραλιών και δηλαδή του χώρου αναψυχής και τουρισμού.

Όπως είναι λογικό όλα τα παραπάνω αποτελούν αιτίες μείωσης του τουρισμού καθώς οδηγούν σε μη ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών στις τουριστικές υποδομές.

Πινακες Αποτελεσματων

Πίνακας 9: Πίνακας αποτελεσμάτων για τους φάρους της περιφέρειας.
Πίνακας 10: Πίνακας αποτελεσμάτων για τα λιμάνια της περιφέρειας.
Πίνακας 11: Πίνακας αποτελεσμάτων για τις περιοχές παραγωγής οστρακοειδών στην περιφέρεια.
 Πίνακας 12: Πίνακας αποτελεσμάτων για τις παραλίες κατάλληλες για κολύμβηση στην περιφέρεια.
Πίνακας 13: Πίνακας αποτελεσμάτων για τις περιοχές Natura2000 της περιφέρειας.

Συνοψη

Συνοψίζοντας, η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις που αυτή προκαλεί στο παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα ενός τόπου, αποτελούν κρίσιμο ζήτημα το οποίο χρειάζεται επίλυση. Ειδικά για μία χώρα όπως η Ελλάδα που είναι κυρίως παραθαλάσσια, η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κίνδυνο τόσο για την οικονομία όσο και για το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα. Έτσι, με την διεκπεραίωση αυτής της εργασίας μπορούν πλέον να γίνουν αντιληπτές από το ευρύ κοινό και τους μελετητές, οι επιπτώσεις στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η διαμόρφωση ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την οργάνωση και επεξεργασία γεωγραφικών οντοτήτων που σχετίζονται με το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα ενός τόπου, καθώς και μελέτες και αναπαραστάσεις χαρτών, μπορούν να βοηθήσουν την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς του κράτους να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση και πρόληψη παρόμοιων προβλημάτων.

Αναφορες:

 1. Wikipedia
 2. ΠΕΣΠΚΑ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας
 3. EMODnet
 4. Copernicus
 5. Geodata
 6. Unesco
 7. Bathing Water Profiles
 8. Faroi.com
 9. Votaniki.gr