ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερκατανάλωσης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, της αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και την αύξηση του πληθυσμού της γης, υποβαθμίστηκε το φυσικό περιβάλλον και έγινε μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος, προκαλώντας την λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Λόγω της ύπαρξης πολυπλοκότητας στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών και κοινωνικών συστημάτων και του κλιματικού συστήματος, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν και να περιγραφούν πλήρως και άμεσα οι επιπτώσεις από μια κλιματική αλλαγή. Στην παρούσα εργασία λοιπόν, αναλύονται οι επιπτώσεις αυτές για το παράκτιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Περιφέρεια της Πελοποννήσου  και μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων (GIS), αποδίδονται οι  θέσεις ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας της Περιφέρειας οι οποίες βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι παραπάνω διαδικασίες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός διαδικτυακού χάρτη για το σύνολο του παράκτιου φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που εντοπίστηκε, προσφέροντας ένα μέσο ενημέρωσης των πολιτών. Παράλληλα, ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις πιθανές επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν, θα υποστηρίξει τους αρμόδιους φορείς στη λήψη αποφάσεων για μέτρα προστασίας στις εντοπισμένες θέσεις.

Continue reading “ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η έκθεση με τίτλο “Water Weighs – Οι Στοχασμοί της Θάλασσας” είναι μια έκθεση ευρωπαίων δημιουργών η οποία φιλοξενήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Σε αυτήν παρουσιάστηκαν 10 συνθέσεις έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας ανθρώπων της τεχνολογίας, της τέχνης και της επιστήμης από όλο τον κόσμο, με κεντρικό  θέμα την ανάδειξη διαχρονικών στοιχείων που συνιστούν τη θαλάσσια υπόσταση της Μεσογείου. Ένα από αυτά τα έργα έχει όνομα “THE SUNKEN LIGHTHOUSE (Marco Montiel-Soto, Misael Morales Vargas)” το οποίο είναι μια μουσική σύνθεση που διερευνά τις υδροποιητικές και βίαιες σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα παρουσιάζοντας ήχους από τον βυθό της θάλασσας. Ένας από τους πλέον κατάλληλους τρόπους διαχείρισης και προβολής του παραπάνω θέματος που έχει να κάνει  με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τους ζωντανούς οργανισμούς, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τον πολιτισμό κ.α., είναι με την χρήση ενός  Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ή αλλιώς ενός GIS.

Γενικά, τα GIS είναι ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απόδοσης πληροφορίας, σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο (Goodchild, 1985). Για την εφαρμογή ενός GIS και την δημιουργία του αντίστοιχου χάρτη χρειάζονται τρία βασικά στοιχεία: 1. Τα Δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν , 2. Τα απαραίτητα λογισμικά και οι συσκευές και 3. Οι χρήστες που θα αξιοποιήσουν το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, για το θέμα που αναφέρθηκε παραπάνω και ως περιοχή μελέτης την περιφέρεια της Κρήτης, τα δεδομένα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στον χάρτη για την καλύτερη ανάδειξη της υπεροχής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους θαλάσσιους χώρους, είναι τα λιμάνια της περιοχής, σημεία απαλλαγής αποβλήτων στους θαλάσσιους χώρους, περιοχές θαλάσσιας πυροδότησης, συχνότητα μετακίνησης πλοίων, ένταση αλιείας, σημεία εξόρυξης πετρελαίου/φυσικού αεριού, ωκεάνιες ενεργειακές εγκαταστάσεις κ.α. Το λογισμικό και οι συσκευές που απαιτούνται για ένα τέτοιο θέμα είναι σαφώς ένας  Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, το περιβάλλον του QGIS, διάφορα λογισμικά εξαγωγής δεδομένων (π.χ. Emodnet, Geofabrik, Geodata), οι υπηρεσίες που προσφέρει το Google Earth κ.α. Τέλος, το αποτέλεσμα ενός τέτοιου έργου μπορεί να αξιοποιηθεί είτε από μη εξειδικευμένο κοινό προσφέροντάς του μία επιφανειακή ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά της περιοχής, είτε από κοινό με επιστημονική κατάρτιση και γνώση του αντικειμένου μελέτης είτε ακόμα και από ειδικούς φορείς διαχείρισης, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των μέτρων που λαμβάνουν.

Παρακάτω ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα ενός χάρτη που αποδίδει το συγκεκριμένο θέμα για την περιοχή της Κρήτης.

ΠΗΓΕΣ: https://www.emodnet-humanactivities.eu/