Βιβλιοθήκη

Στον χώρο αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για την εκδοτική δραστηριότητα της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, και των μελών της.

  1. Βασική Ορολογία Ακουστικής Οικολογίας (στα Ελληνικά) – Ιωάννα Ετμεκτσόγλου
    Κατέβασμα
  2. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας (στα Ελληνικά) Κατέβασμα
  3. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας (στα Ελληνικά) Κατέβασμα