Αποανάπτυξη και οι πλευρές της Οικολογίας

Σε μια από τις διαδικτυακές συναντήσεις της ΕΕΑΟ, ο Κώστας Παπαρρηγόπουλος ανέφερε την αποανάπτυξη (degrowth, décroissance).  Με την ευκαιρία, εδώ είναι μερικοί σύνδεσμοι λίγο πολύ σχετικοί, διαφορετικές θέσεις για τεχνολογία/κοινωνία. Η δικιά μου θέση είναι ότι αποανάπτυξη δεν σημαίνει άρνηση της τεχνολογικής προόδου, αλλά χρήση της τεχνολογίας με πράσινο τρόπο.  Οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι γύρω γύρω απο αυτό το θέμα, με διαφορετικές απόψεις.

Στην Ελλάδα: Μικρόπολις 20-4-2012 1η ημέρα του τριημέρου για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία: “Τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας – δομές και δυνατότητες σήμερα” Εισήγηση και δευτερολογία του Γιάννη Μπίλλα (“από κοινού” – κίνηση Τρικαλινών πολιτών για την αποανάπτυξη και την άμεση δημοκρατία, http://apokoinou.com)

Στην Βρεττανία James Lovelock at The Guardian.

Αν πάμε Γαλλία και Ισπανία, πνέει άλλος ανεμος, αλλα το αφήνω σε σας.

Στις ΗΠΑ παρακολουθώ με ενδιαφέρον τον John Baez και το Azimuth project.

Για την Κίνα, αρκεί ένα όνομα: Λαο Τσε.

 

 

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Κύρια. Bookmark the permalink.